Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Фактурирането на енергия е по-лесно от всякога

Сертифицираните измервателни уреди за топлинна енергия на Belimo отговарят на изискванията на EN 1434 и имат одобрение на типа в съответствие с Европейската директива за измервателните уреди 2014/32/ЕС (MID). Те предоставят валидирани данни за целите на фактурирането, които могат да се използват за директно фактуриране на наемателите. Нашите измервателни уреди за топлинна енергия са налични и във вариант без одобрение по MID / EN 1434. Те могат надеждно да измерват енергията, дори когато във водата има гликол. Те автоматично и непрекъснато измерват съдържанието на гликол във флуида, компенсират го и по този начин осигуряват надеждно ултразвуково измерване на обемния поток. Това води до точно определяне на топлинна енергия. Уредите за измерване на топлинна енергия Belimo Thermal Energy Meters™ са проектирани като устройства с многостранно приложение, т.е. те могат да се използват като топломери, студомери или комбинирани топломери/студомери. Те могат да се монтират както във възвратния, така и в подаващия дебит на системата. Заявката и положението на монтаж се предоставят на клапана по време на настройката с помощта на смартфон и апликацията Belimo Assistant или с помощта на лаптоп и вградения уеб сървър.

Обединяване на това, което принадлежи на едно място

Висококачествено измерване

Многоточково мокро калибриране на измервателните уреди за топлинна енергия


Новите измервателни уреди за топлинна енергия интегрират в едно устройство измерването на енергията и фактурирането с помощта на IoT. Те предлагат безпроблемна и директна интеграция към BMS или към платформи за наблюдение, базирани на IoT, с наблюдение, базиран на IoT, инструменти за подобряване на производителността и данни за фактуриране. Съчетаване на функции за ефективност, за да спестите време и пари. 

Продуктова гама

Надеждно сертифицирано измерване, позволяващо фактуриране на базата на IoT

Измервателните уреди за топлинна енергия Belimo Thermal Energy Meters™ са сертифицирани в съответствие с EN 1434/MID и са оборудвани за дистанционно отчитане, базирано на IoT. Патентованото автоматично наблюдение и компенсация на гликола на Belimo гарантират, че измерването остава точно, дори ако концентрацията на гликола се променя.

Проектиране и въвеждане в експлоатация на проекти с цифрова поддръжка

Приложенията и уеб инструментите подпомагат процеса на проектиране и предлагат бързо и лесно въвеждане в експлоатация на една ръка разстояние. Истинският дигитален подход и пълната прозрачност на енергийните данни на крайните потребители улесняват живота ви.
Топломерът Belimo Thermal Energy Meter™ с интерфейс NFC (Near Field Communication) позволява лесна конфигурация и поддръжка директно от смартфон. С помощта на приложението Belimo Assistant устройствата могат да се конфигурират интуитивно и да се записват стойностите от въвеждането в експлоатация. Ключовите показатели за ефективност, които улесняват определянето на "здравословното състояние" на устройството, осигуряват надеждна работа. Многобройни диагностични параметри показват как устройството взаимодейства със системата по време на работа. Ако е необходимо сервизно обслужване, е възможно бързо да се изготви анализ на неизправностите.

Безпроблемна интеграция на данни от измервания

Безпроблемна и директна интеграция с BMS и оборудване за мониторинг на енергията и фактуриране, базирани на IoT. Интегрирането на енергийни данни никога не е било по-лесно. Едно устройство предоставя цялата информация, от която се нуждаете, за да подобрите енергийната ефективност на вашата система.

Отлична свързаност
Топломерът Belimo™ разполага с всички обичайни комуникационни протоколи за сградна автоматизация.

Мощност през Ethernet (PoE)
PoE позволява едновременно захранване на устройството и предаване на данни чрез Ethernet кабел. Това опростява монтажа, избягва грешки в електрическата инсталация и премахва необходимостта от локално захранване.

Директна интеграция в IoT платформи
Готовите за IoT продукти на Belimo позволяват полевите устройства да бъдат свързани директно към съвременните платформи за IoT в сградите. Сега можете да се възползвате от възможностите на мрежовата дигитална екосистема.

Интелигентният измервател на топлинна енергия Belimo Thermal Energy Meter™ с връзка с Belimo Cloud

Доклади за изпълнението
Belimo Cloud Reporting предоставя пълен преглед на текущи и минали данни за производителността, като например дебита, консумация на енергия, изисквания за мощност и делта Т, както и преглед на оперативни предупреждения или грешки, които биха могли да повлияят на ефективността.

Уеб сървър
Измервателните уреди за топлинна енергия имат вграден уеб сървър за директен достъп до данните и възможностите за настройка.

Модулен дизайн за бърза смяна на измервателните уреди

Топломерът се състои от сензорен модул (долна част) със свързани температурни сензори, в който се намират изчислителният блок и измервателната система, и логически модул (горна част), който свързва топломера със захранването и осигурява шината и комуникационния интерфейс NFC. 

Сензорният модул е наличен като резервна част и в някои страни трябва да се подменя периодично в съответствие с националните разпоредби. За тази цел логическият модул може да се отдели (като всички кабели останат свързани), а долният сензорен модул може лесно да се смени. След това логическият модул се закрепва отново. Не е необходимо да свързвате отново кабелите или да интегрирате измервателния уред в системата. Много значителна икономия на време!

 • Предимства за клиента
 • Софтуер/Добавки
 • Истории на успеха
Предимства за клиента

Главни изпълнители / инвеститори

Вашият фокус е върху рентабилността на сградите. Това включва не само инвестиционни разходи, но и разходи по време на текуща експлоатация / обслужване. Устойчивостта и прозрачността на разходите са важни за вас. Топломерът Belimo™ предлага:

 • Прецизно измерване на потока на вода и смеси от вода и гликол. Това води до точно определяне на топлинна енергия.
 • Ултразвукова технология за транзитно време. В резултат на това те измерват точно, не са чувствителни към замърсяване, не се износват и са без необходимост от поддръжка.

Инженери консултанти

Планирането на ОВК системи е вашата основна компетентност. Вие сте постоянно в търсене на нови, иновативни начини за пестене на енергия и подобряване на климата в помещението. Работите с най-модерните методи и използвате данни от доставчици / производители за вашето планиране. Топломерът Belimo™ предлага:

 • Намаляване на усилията за планиране чрез многофункционално приложение 
 • Проследима проверка и регистриране (доклад за въвеждане в експлоатация)
 • Гъвкавост на планирането благодарение на свободния избор на управляващ сигнал (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (с преобразувател) и връзка с облак) 

Системни интегратори

Вашата задача е да проектирате системи за управление на сгради и да интегрирате оптимално полеви устройства. Вашата цел е да намалите сложността и да осигурите прозрачност за непрекъснатото оптимизиране на строителната технология. Топломерът Belimo™ предлага:

 • Свободен избор на управляващ сигнал (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (с преобразувател) и връзка с облак) 
 • Лесно, спестяващо време въвеждане в експлоатация и конфигурация 
 • Опростен монтаж чрез PoE (Мощност през Ethernet), тъй като не е необходимо локално захранване 
 • Спазени са европейските изисквания на стандарта EN 1434 и директивата MID
 • Интегриран уеб сървър за директен достъп до данни и опции за настройка 
 • Едно приложение за смартфон за всичко: въвеждане в експлоатация, конфигурация, диагностика и наблюдение 
 • Интуитивен асистент за въвеждане в експлоатация и регистриране (вж. също www.belimo.com/tem-activation)

Монтажници / инсталационни инженери

Монтажът на ОВК строителна технология е вашата професия. За да извършвате работата си, имате нужда от точните продукти в точното време на място. Лесният монтаж и експертната поддръжка ви позволяват да изпълните натоварения си график. Топломерът Belimo™ предлага:

 • Намаляване на разходите и спестяване на време с многофункционален дизайн
 • Спазени са европейските изисквания на стандарта EN 1434 и директивата MID
 • Автоматично създаване на доклад за въвеждане в експлоатация
 • Интегриран уеб сървър за директен достъп до данни и опции за настройка 
 • Едно приложение за смартфон за всичко: въвеждане в експлоатация, конфигурация, диагностика и наблюдение 
 • Интуитивен асистент за въвеждане в експлоатация и регистриране (вж. също www.belimo.com/tem-activation)

Собственици на сгради

Подобренията в комфорта и консумацията на енергия, както и простите разширения и надстройки на сгради са постоянно предизвикателство за вас. Оптимизирането на вашата ОВК система с възможно най-малко усилия и ниски разходи е в основния фокус. Топломерът Belimo™ предлага:

 • Сертифицирано и проследимо измерване и регистриране на енергийни данни, готови за фактуриране на наемателите
 • Отвореният достъп до данни осигурява гъвкавост при избора на доставчик на енергийни услуги (напр. за фактуриране) 
 • Ниски разходи за въвеждане в експлоатация и експлоатация, които водят до оптимална защита на инвестициите
 • Устойчивост на бъдещето и прозрачност благодарение на директната интернет връзка
 • Ултразвукова технология за транзитно време. В резултат на това те измерват точно, не са чувствителни към замърсяване, не се износват и са без необходимост от поддръжка.

Фасилити мениджъри / Поддръжка на сгради

Управлението, контролът и експлоатацията на сгради и тяхното техническо оборудване е част от ежедневните Ви задачи. Вие търсите решения за осигуряване на комфорт в помещението и оптимизиране на работата на системата. Вие цените прости и прозрачни системи и, ако е необходимо, бърза доставка на резервни части и поддръжка, налична по всяко време. Топломерът Belimo™ предлага:

 • Максимум комфорт при минимум експлоатационни разходи през целия жизнен цикъл
 • Интегрираното измерване и компенсация на гликол, или в случай на MID устройства - аларма, гарантират безопасността на системата и осигуряват точни измервателни стойности
 • Проследима проверка и регистриране на данните, свързани с фактурирането 
 • Висока прозрачност и ефективност благодарение на мониторинга на енергията и системата с Belimo Cloud  
 • Оборудването, което подлежи на калибриране, е лесно за подмяна

Доставчик на услуги за измерване

Като доставчик на услуги по измерване вие гарантирате, че топлинната енергия се измерва правилно и точно и че данните за потреблението се записват и фактурират. Топломерът Belimo™ предлага:

 • Спазени са европейските изисквания на стандарта EN 1434 и директивата MID
 • Ръководено от приложение въвеждане в експлоатация, автоматично създаване на официален доклад за въвеждане в експлоатация 
 • Измерените данни от сертифицирания от MID електромер могат да се използват директно за фактуриране на наемателите
 • Лесно свързване с други облачни интерфейси
 • Лесно регистриране и обработка на данни
 • Безпроблемна интеграция в отворени платформи за измерване или фактуриране 
Софтуер/Добавки

Приложение Belimo Assistant

Апликация Belimo Assistant за работа на място с устройства с вграден NFC интерфейс

Пълна прозрачност по всяко време по отношение на Вашето решение за задвижващ механизъм за ОВК на Belimo и работата на Вашата система. С апликацията Belimo Assistant вашият смартфон или таблет осигурява безжична работа на място за VAV, сензори, амортисьори и изпълнителни механизми на вентил.

Характеристики 
Показване на идентификационни данни: тип устройство, позиция, обозначение, сериен номер, MP адрес
• Работни данни и параметри за настройка: специфични за устройството
• Изпращане на работни данни и данни за настройките директно от системата, чрез електронна поща, WhatsApp, SMS 
• Страница за диагностика: информация за състоянието на устройството
• Съхраняване на работни данни и данни за настройки в бележки
• Предаване на данни при изключен изпълнителен механизъм или по време на текуща работа
• Автоматично адаптиране на езика (DE / EN / FR / IT)

Belimo MP-Bus

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Софтуер за настройка и диагностика на актуатори MF/MP/MOD/LON/KNX вкл. противопожарна защита.
За системи на Windows.

Когато използвате ZTH EU като интерфейс за PC-Tool (MFT-P), съответният USB драйвер се инсталира, когато е инсталиран софтуерът PC-Tool. Драйверът също може да бъде изтеглен тук и инсталиран отделно.

BIM плъгин за Autodesk Revit

3D модели на данни с техническа информация от Autodesk Revit чрез BIM конектор

Този плъгин ви позволява да изберете изпълнителни механизми, вентили и сензори Belimo от една база данни и след това да ги добавите към проекта за моделиране на информация за сградата с техните технически данни чрез плъзгане и пускане. Така всички потребители на BIM имат достъп до всички данни в структурирана и класифицирана форма във формат Revit MEP.

Истории на успеха