Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Посещаване на Belimo

Обиколка на компанията (Хинвил, Швейцария)

Посетете главния ни офис в Хинвил и се запознайте с нас лично. Тук, в LONGUS в Хинвил, всеки ден произвеждаме, опаковаме и доставяме до 30 000 изпълнителни механизма за демфери и вентили за нашите клиенти от цял свят. Това прави 7 милиона на година! Преди доставка нашите изпълнителни механизми се проверяват, за да се гарантира, че работят на 100%.
 

Оптимизираните работни потоци и нашият силно мотивиран екип с добра практика играят значителна роля в това. По-голяма част от сглобяването на изпълнителните механизми се извършва на ръка, но периодично използваме и роботи за специални работни стъпки. Необходимите компоненти и завършените продукти временно се съхраняват в складове с автоматизирани рафтове, а транспортирането до нашия главен офис вече е в голяма степен автоматизирано.

Нашите клиенти оценяват високото качество на нашите продукти, нашето високо ниво на готовност за доставка и надеждността на нашия процес. Освен разширената работа по проучване и разработване, дългосрочните изпитвания в нашите специални изпитателни лаборатории допринасят в голяма степен за нашата способност да спазваме обещанията си за качество. Периодично инвестираме 7–8% от нашите продажби в проучване и разработки – всяка година!

Комбинирайте посещението си със специално изживяване. В нашия Информационен център можете да изпробвате познанията си. При нашата водна стена ще ви покажем как контролните устройства Belimo опростяват ОВК хидрониката и как могат да оптимизират ефективността на системите ви. Също така от интерес е въздухообработващият апарат – особено за онези, които се интересуват от противопожарна защита – лаборатория по безопасност.

Свържете се с нас. Ще се радваме да изготвим интересна програма с вас. Имате ли текущ проект? Нека поговорим за вашия проект заедно със собственика на сградата и специалиста по планиране, за да намерим най-доброто решение заедно!