Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

  • Въвеждане в експлоатация и поддръжка
  • Приложения за крайния потребител
  • Всички
Въвеждане в експлоатация и поддръжка

Приложение Belimo Duct Sensor Assistant

Приложение Belimo Duct Sensor Assistant за индивидуално конфигуриране на сензори

Чрез приложението Belimo Duct Sensor Assistant може да се разшири диапазонът на употреба и да се адаптира конфигурацията индивидуално, според изискванията на приложението. Изисква се Bluetooth® хардуерен ключ за конфигуриране чрез приложението Belimo Duct Sensor Assistant (продава се отделно, A-22G-A05).

Функции
• Комуникация чрез Bluetooth BLE
• Изисква се хардуерен ключ A-22G-A05, който ще комуникира със сензора чрез Micro-USB конектор
• Може да се използва за следните сензори: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Поддържани езици DE, EN, FR, IT, ES, PT

Опции за конфигуриране
• Отделно конфигуриране на изходните сигнали
• Настройване на различни диапазони на измерване
• Допълнителни настройки на стойностите на отместване
• Определяне на параметрите за Live-Zero-Signal (2..10 V и т.н.) и системата от единици
• Задаване на опции за индикации на дисплея
• Персонализирани параметри на функцията „светофар“ (TLF)
• Разширение на физически адрес на Modbus
• Съхранение на настройки на мобилното устройство и зареждане на други сензори
• Представяне и извеждане на диференциално налягане като стойност за обемен дебит

Предлага се в Северна Америка, Европейския съюз, държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA) и Обединеното кралство.

Апликация Belimo Assistant

Апликацията Belimo Assistant за работа на място на устройства с вграден NFC интерфейс

Пълна прозрачност по всяко време по отношение на ОВК решението за изпълнителен механизъм от Belimo и работата на вашата система. С апликацията Belimo Assistant вашият смартфон или таблет осигурява безжична работа на обекта за VAV, сензори, клапи и вентилни изпълнителни механизми.

Функции 
Показване на идентификационни данни: тип на устройството, позиция, обозначение, сериен номер, MP адрес
• Работни данни и параметри за настройка: специфични за устройството
• Изпращане на работни данни и данни за настройки директно от системата, по имейл, WhatsApp, SMS 
• Страница за диагностика: специфична за устройството информация за състоянието
• Съхраняване на работни данни и данни за настройки в бележки
• Прехвърляне на данни при деенергизиран изпълнителен механизъм или по време на текуща операция
• Автоматично адаптиране на езика (DE/ EN/ FR/ IT)

Belimo RetroFIT App

С Belimo RetroFIT App можете конкретно да смените остарели или дефектни изпълнителни механизми и сензори от различни доставчици с устройства от Belimo в ОВК отрасъла (отопление, вентилация и климатизация).

Независимо дали за приложения за вентилация или водоснабдяване, можете лесно да намерите правилния изпълнителен механизъм за смяна (изпълнителен механизъм на седлови вентил, ротационен изпълнителен механизъм, изпълнителен механизъм за вентилация) от Belimo, за да модернизирате инсталацията си с най-доброто качество и висока ефективност.

Сега пълната продуктова гама на сензорите Belimo е интегрирана в приложението.

Приложения за крайния потребител

Belimo Display App

Belimo Display App е виртуален дисплей за стайни сензори и уреди за управление на помещения Belimo

Belimo Display App е най-иновативният начин за достъп до стайни сензори и устройства за управление на помещения от Belimo. Интуитивното приложение за краен потребител позволява да се показват стойностите в помещенията и да се настройват зададените стойности.

Функции:
Показване на стойностите в помещенията (температура, относителна влажност, CO2) на всички активни сензори в помещението и устройства за управление на помещенията
• Настройка на задание за температурата на активните устройства за управление на помещения
• Показване на концентрацията на CO2 с персонализирана функция „светофар“

А ето как работи:
1. Активирайте NFC и задръжте смартфона си до стайното устройство
2. Вижте действителните вентили и заданието за температура, ако е необходимо
3. За активиране на зададените стойности задръжте отново смартфона до стайния модул

Съвместимо с най-новото поколение активни стайни сензори Belimo и устройства за управление:
- 22RT..
- P-22RT..

Изисквания:
Смартфон с Android V5.0 или по-висока версия (смартфон с iOS V9.0 или по-висока версия)

Всички

Belimo Display App

Belimo Display App е виртуален дисплей за стайни сензори и уреди за управление на помещения Belimo

Belimo Display App е най-иновативният начин за достъп до стайни сензори и устройства за управление на помещения от Belimo. Интуитивното приложение за краен потребител позволява да се показват стойностите в помещенията и да се настройват зададените стойности.

Функции:
Показване на стойностите в помещенията (температура, относителна влажност, CO2) на всички активни сензори в помещението и устройства за управление на помещенията
• Настройка на задание за температурата на активните устройства за управление на помещения
• Показване на концентрацията на CO2 с персонализирана функция „светофар“

А ето как работи:
1. Активирайте NFC и задръжте смартфона си до стайното устройство
2. Вижте действителните вентили и заданието за температура, ако е необходимо
3. За активиране на зададените стойности задръжте отново смартфона до стайния модул

Съвместимо с най-новото поколение активни стайни сензори Belimo и устройства за управление:
- 22RT..
- P-22RT..

Изисквания:
Смартфон с Android V5.0 или по-висока версия (смартфон с iOS V9.0 или по-висока версия)

Приложение Belimo Duct Sensor Assistant

Приложение Belimo Duct Sensor Assistant за индивидуално конфигуриране на сензори

Чрез приложението Belimo Duct Sensor Assistant може да се разшири диапазонът на употреба и да се адаптира конфигурацията индивидуално, според изискванията на приложението. Изисква се Bluetooth® хардуерен ключ за конфигуриране чрез приложението Belimo Duct Sensor Assistant (продава се отделно, A-22G-A05).

Функции
• Комуникация чрез Bluetooth BLE
• Изисква се хардуерен ключ A-22G-A05, който ще комуникира със сензора чрез Micro-USB конектор
• Може да се използва за следните сензори: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Поддържани езици DE, EN, FR, IT, ES, PT

Опции за конфигуриране
• Отделно конфигуриране на изходните сигнали
• Настройване на различни диапазони на измерване
• Допълнителни настройки на стойностите на отместване
• Определяне на параметрите за Live-Zero-Signal (2..10 V и т.н.) и системата от единици
• Задаване на опции за индикации на дисплея
• Персонализирани параметри на функцията „светофар“ (TLF)
• Разширение на физически адрес на Modbus
• Съхранение на настройки на мобилното устройство и зареждане на други сензори
• Представяне и извеждане на диференциално налягане като стойност за обемен дебит

Предлага се в Северна Америка, Европейския съюз, държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA) и Обединеното кралство.

Апликация Belimo Assistant

Апликацията Belimo Assistant за работа на място на устройства с вграден NFC интерфейс

Пълна прозрачност по всяко време по отношение на ОВК решението за изпълнителен механизъм от Belimo и работата на вашата система. С апликацията Belimo Assistant вашият смартфон или таблет осигурява безжична работа на обекта за VAV, сензори, клапи и вентилни изпълнителни механизми.

Функции 
• Показване на идентификационни данни: тип на устройството, позиция, обозначение, сериен номер, MP адрес
• Работни данни и параметри за настройка: специфични за устройството
• Изпращане на работни данни и данни за настройки директно от системата, по имейл, WhatsApp, SMS 
• Страница за диагностика: специфична за устройството информация за състоянието
• Съхраняване на работни данни и данни за настройки в бележки
• Прехвърляне на данни при деенергизиран изпълнителен механизъм или по време на текуща операция
• Автоматично адаптиране на езика (DE/ EN/ FR/ IT)

Belimo RetroFIT App

С Belimo RetroFIT App можете конкретно да смените остарели или дефектни изпълнителни механизми и сензори от различни доставчици с устройства от Belimo в ОВК отрасъла (отопление, вентилация и климатизация).

Независимо дали за приложения за вентилация или водоснабдяване, можете лесно да намерите правилния изпълнителен механизъм за смяна (изпълнителен механизъм на сферичен вентил, ротационен изпълнителен механизъм, изпълнителен механизъм за вентилация) от Belimo, за да модернизирате инсталацията си с най-доброто качество и най-висока ефективност.

Сега пълната продуктова гама на сензорите Belimo е интегрирана в приложението.