Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Ефективна ли е Вашата сграда в потреблението на енергия? Разберете тук!

Пълно предлагане на иновативни контролни устройства за ОВК

Belimo си спечели мястото на лидер на пазара, като цени изобретателността и майсторството и никога не почива на постиженията. Просто казано, ние се стремим да създаваме изпълнителни механизми за ПЖР, регулиращи вентили и сензори, които решават предизвикателствата, свързани с комфорта и енергията, работят безупречно и печелят вашето доверие чрез дълъг и продуктивен живот.

Welcome. Visit us at ISH 2023 in Frankfurt.

You can experience all our innovations and our product range in practical applications at our stand.

Small devices. Big impact. The intelligent use of energy protects the climate and reduces operating costs. With the small and extremely effective actuators, valves, sensors and meters from the world market leader Belimo, you have perfect solutions for efficiently controlling, monitoring and optimising the energy flows in buildings. This is how you ensure a healthy indoor climate - in new buildings as well as in existing ones.

Иновации в областта на комфорта, енергийната ефективност и безопасността за сгради

Повече от 40 години Belimo успешно се фокусира върху пазарите за отопление, вентилация и климатизация, като предоставя качествени решения, които ще повишат енергийната ефективност; ще намалят разходите за монтаж с най-бързите срокове за доставка в областта на индустрията. Нашите иновативни продукти винаги са били предназначени да помагат за постигане на целите по-добре, по-бързо и по-икономично. Инвестирането в нови технологии е ключът към нашия успех и Belimo ще продължи да предлага продукти, за да помога на бизнеса да успее.
CESIM е методът на Belimo за иновативна строителна технология със сензори, вентили и изпълнителни механизми. CESIM осигурява комфорт, енергийна ефективност, сигурност за хората и тяхната собственост, като също така осигурява лесен монтаж, въвеждане в експлоатация и намалени усилия за поддръжка.

Наградени със знака за ефективно решение на Solar Impulse

Фондация Solar Impulse предостави портфолио от 1000 иновативни решения, които отговарят на високи стандарти за устойчивост и рентабилност. Горди сме да обявим, че Belimo Energy Valve™ бяха избрани за едно от 1000-те решения, удостоени със знака за ефективно решение на Solar Impulse.

Основни изисквания към системите за ОВК за здравословно качество на въздуха в помещенията

Хората прекарват приблизително 90 процента от времето си на закрито и вдишват 12 000 литра въздух на ден. Ето защо е важно да разберем силното влияние, което качеството на въздуха в помещенията оказва върху нашето благосъстояние. Belimo споделя своите задълбочени познания за въздействието на влажността в помещенията, летливите органични съединения и системите за централно пречистване на въздуха и представя ценни предложения за Вашето здраве.

Belimo интервюира инженери-консултанти и експерти в областта на вентилационния сектор по цял свят, за да идентифицира приоритетите в усилията си да създаде здравословна среда на въздуха в помещенията в дадена сграда. В процеса се появиха седем основни фактора за осигуряване на здравословен въздух на закрито в нежилищни сгради.

Научете повече за:

Комбиниране на измерване и управление на енергията, сертифицирано измерване и отчитане на топлинна енергия и фактуриране

Belimo Energy Valve™ обединяват в едно устройство измерването на енергията, управлението, делта Т мениджър и, ако е необходимо, фактурирането с помощта на IoT Интернет на нещата. Той предлага безпроблемна и директна интеграция към BMS или към платформи за наблюдение, базирани на IoT, с мониторинг, базиран на IoT, инструменти за подобряване на производителността и данни за фактуриране. Двата свята на "енергийното управление" и на "сертифицираното измерване и отчитане на топлинна енергия" се обединяват. Съчетаване на функции за ефективност, за да спестите време и пари.

Ултразвуков сензор за поток с измерване на гликол

Надеждното измерване на потока е от съществено значение за постигане на максимална ефективност на ОВК системите и осигуряване на комфорт на обитателите. Новият дебитомер на Belimo използва ултразвукова технология за транзитно време, за да осигури точни и повтарящи се измервания на дебита на вода и смеси от вода и гликол без отклонение във всяко приложение за ОВК.

  • Многоточкова мокра калибрация за осигуряване на точност и повторяемост.

  • Патентованата логика за компенсиране на температурата и гликола елиминира ръчната калибрация.

  • ±2% точност на отчитане и ±0,5% повторяемост осигуряват точно и прецизно измерване на потока.

Преминаване към изграждане на IoT с иновативни продукти

Свързаността винаги е била ключова характеристика на нашите продукти.Осигуряването на още по-добри продукти с правилната дигитална връзка е нашият фокус понастоящем и в бъдеще. 

Екосистемата от IoT устройства на Belimo позволява гъвкава системна интеграция през всички разпространени комуникационни протоколи за сградна автоматизация и IoT платформи на сгради. С помощта на допълнителната връзка към IoT сградите могат да бъдат по-лесно оптимизирани, управлявани и поддържани.