Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Качество на въздуха в затворени помещения

Решения за здравословен въздух на закрито и енергийна ефективност за ОВК

Моля приемете бисквитки за предпочитания за да гледате това видео.

 

Всички ние прекарваме значителна част от живота си вътре, но колко често обмисляме въздействието, което качеството на въздуха в затворени помещения (IAQ) оказва върху нашите продуктивност, благосъстояние или здраве? ОВК системите често се инсталират, за да спомогнат за поддържане на нивата на комфорт в сградата, но ползите за здравето на обитателите и енергийната ефективност на даден комплекс обикновено се разглеждат в по-малка степен. Вентилационните блокове (AHU) могат да се използват както за разрешаване на проблемите, свързани с устойчивостта, така и за повишаване качеството на въздуха в затворени помещения. Belimo предоставя набор от иновативни решения за оптимизиране на наблюдението и управлението на ОВК системи и IAQ. Нашата рамка, „Седем основни елемента за здравословен въздух на закрито“, предоставя ценна информация за това как устройствата за ОВК могат да допринесат за IAQ в сградите, без да се прави компромис с енергийната ефективност.

Обобщихме темата с информация от експерти по IAQ в брошура. Приятно четене:

Основна информация относно качеството на въздуха на закрито

Важни показатели за качеството на въздуха в помещенията

Влажност

Влажността е измерването на влагата във въздуха и за оптимален комфорт трябва да се поддържа между 40-60 процента относителна влажност (RH). Влажност под това ниво обаче може да причини изсушаване на кожата, очите или дихателните пътища, докато прекомерната влажност може да улесни развитието на мухъл. 

Въглероден диоксид (CO2)

Концентрацията на CO2 в помещенията често е пропорционално на броя на присъстващите в тях лица или на нивото на активност в рамките на дадено затворено пространство. При концентрация, надвишаваща 1000 ppm, обитателите ще започнат да изпитват спад в производителността и – още по-лошо – това може да доведе до сериозни здравословни усложнения.  

Температура

Температурата често е тясно свързана с влажността и оказва влияние върху общото благосъстояние, производителността и здравето. Идеалната стайна температура често е субективна, но се влияе и от нивата на активност, броят на присъстващите в помещението лица, влажността и скоростта на въздуха. 


Скорост на въздуха

Скоростта на въздуха може значително да повлияе на температурата и комфорта на затворените пространства, като по-голямата скорост увеличава топлообмена между хората и околния въздух. Обратно, недостатъчният въздушен поток може да доведе до натрупване на замърсители във въздуха, като летливи органични съединения.

Летливи органични съединения (ЛОС)

ЛОС са органични, съдържащи въглерод съединения, които могат да се изпарят при стайна температура. Има много източници на потенциално вредни ЛОС в затворените пространства, в т.ч. почистващи продукти, бои, омекотители, принтери и лепила. 

Прахови частици

Микроскопични твърди или течни частици могат да се суспендират във въздуха от източници като полени, прах и спори на плесени. Тези фини частици могат да навлязат в белите ни дробове, причинявайки алергични реакции, дразнене или инфекции.

 

Високоефективните ОВК системи постигат здравословна вътрешна среда благодарение на външно подаване на въздух, филтриране и управление на влажността. Приносът към качеството на въздуха в помещенията (IAQ) е част от нашите отговорности.
Ларс ван дер Хаген
Изпълнителен директор на Belimo

Вашият партньор в областта на качеството на въздуха в затворените помещения

Belimo обещава да бъде доверен партньор в областта на качеството на въздуха в затворените помещения и да предоставя надеждни и енергийно ефективни решения за ОВК, които осигуряват комфорт, безопасност и висококачествена работа на системата. Ние работим заедно с нашите клиенти като екип, за да постигнем резултати, които отговарят на нуждите на всеки проект – голям или малък. Този съвместен подход е една от многото причини да се превърнем в доверено име в световен мащаб и лидер на пазара в областта на полевите устройства за ОВК.

Продукти за по-добро качество на въздуха в затворените помещения

Осигуряването на качеството на въздуха в затворените помещения изисква многостранен подход. Освен прецизния дизайн на системата и редовната поддръжка, от съществено значение са надеждните продукти, които могат да бъдат безпроблемно интегрирани в системи за управление на сгради и IoT платформа. Belimo предлага пълна и иновативна гама от контролни устройства за ОВК за поддържане на здравословно качество на въздуха в затворените помещения, без да се прави компромис с енергийната ефективност.

Открийте продукти за здравословно качество на въздуха в затворени помещения:

Indoor Air Quality
Duct Sensors
Measurement of
Temperature, humidity,
enthalpy, dew point,
CO2, and VOC
 • Fast and error-free installation
 • High accuracy and fast reacting
 • Reliable and long-term stable
 • High robustness and NEMA 4X with
  IP65 protection rating
Shop Duct Sensors
Room Sensors Measurement of
temperature, humidity,
dew point, and CO2
 • Aesthetic design and outstanding
  user experience
 • Fast and error-free installation
 • Smartphone commissioning and
  diagnostic
 • High accuracy and fast reacting
 • Reliable with long-term stability
Shop Room Sensors
Air Pressure Sensors
and Switches
Measurement of
differential pressure and
volumetric flow
 • Single & dual differential
  pressure sensors
 • Excellent zero-point stability
  and high accuracy
 • Auto-zero or manual calibration
  option
 • Eight field selectable pressure
  ranges in one unit
Shop Pressure Sensors
and Switches
VAV Solutions Measurement and
control of
volumetric flow
 • Precise dP measurement and
  control of the smallest of
  volumetric flow
 • Smartphone commissioning
  and diagnostic
 • Compact or modular device
  option
 • Seamless Building Management
  System integration
Shop VAV Solution
Damper Actuators Motorization of
air dampers
 • Comprehensive torque range
 • Low power consumption
 • Inputs for digitization of sensor
  measurements
 • High robustness and up to
  NEMA 4X with IP66/67 protection
  rating
Shop Damper Actuators
Energy Valve Certified energy
measurement and
controls
 • MID certified energy metering
  and pressure-independent flow,
  energy efficiency, power
  control and delta T management
  in once device
 • Digital commissioning workflows
  thanks to app and web tool
  support
 • Patented glycol measurement
  and compensation or glycol
  alarm for MID versions
Shop Energy Valves

История на успеха

Безпроблемно управление на качеството на въздуха в затворени помещения с IoT

Emch+Berger ImmoConsult AG, Zürich (Швейцария)

През 2020 г. компанията за недвижими имоти Emch+Berger ImmoConsult AG се нуждаеше от модерно решение за управление на качеството на въздуха в помещенията с ОВК системи в своите чисто нови офиси в Цюрих. Вижте как бяха инсталирани ОВК компонентите на Belimo с IoT поддръжка за безпроблемна сградна автоматизация, създавайки удобна работна среда.

 

Индивидуално изживяване на пациента

Университетска болница, Цюрих (Швейцария)
През 2019 г. Университетската болница в Цюрих (UHZ) въведе в експлоатация временна сграда със специализирани отделения по изгаряния. Организацията искаше да оборудва всяка стая с отделни кръгове на управление, за да позволи индивидуална настройка на влажността и температурата, за да отговори на нуждите на всеки пациент. Разберете как монтирането на компонентите на Belimo постигна това под натиска на времето и други предизвикателства на болничната обстановка.

Бъдещето на комфорта във виртуалния свят

Liuzhou SoReal Spiral Paradise (Китай)

По време на разработката първият тематичен парк за виртуална реалност (VR) в Южен Китай се сблъска с предизвикателството да поддържа качеството на въздуха на закрито за всички посетители в неговите активни арени. Вместо да се предаде, компанията премина на следващо ниво, като инсталира над 100 сензора Belimo и Energy Valve вентили като част от най-съвременна ОВК система, позволявайки параметрите на системата да бъдат коригирани спрямо колебанията в броя на хората и нивото на активност. Това осигури динамично управление на качеството на въздуха, енергийната ефективност и топлинния комфорт в цялата сграда.

FAQ

Most people spend approximately 90% of their time indoors, and breathe 12,000 liters of air per day. It is therefore important to understand the powerful influence that indoor air quality has on our wellbeing.

The "sweet spot" for indoor air humidity is 40 to 60%, as this dramatically reduces the transmission risk of diseases, and enables the body to better repair and protect itself.

At air humidity below 40%, the water droplets with viruses become smaller and can travel through large open office spaces and survive for hours. Furthermore, many bacteria and viruses become more virulent when exposed to dry air. If the indoor relative humidity is above 60%, mold and mildew begin to form and these can pose health problems.

CO2 concentration of more than 1000 ppm (parts per million) decreases the brain's ability to concentrate; starting at 2000 ppm and higher, it can lead to fatigue or even headaches. CO2 level in indoor air is an excellent indicator of space usage and occupancy and therefore an indirect way of potential bio-contamination, such as COVID-19 viruses. If the CO2 value is high due to increased occupancy and limited air exchange, there is a high potential risk from infectious aerosols.

As air circulation does not filter the air nor supply fresh air into the room, it is not a good solution either. On the contrary, strong unfiltered air movements further spread particles and pathogens within the space. A ventilation system with central air conditioning is needed to provide fresh, filtered, and conditioned air to the zones.

Air handling units usually supply air to several zones in a building. It is important that each room receives the exact amount of fresh air it needs. If the number of people in a room increases, e.g., in a larger meeting room, you would expect the air supply to increase accordingly. Similarly, the polluted air must also be removed from the room. To ensure this, zones and rooms must be supplied individually with variable air volume (VAV) based on air quality measurements.

The polluted and contaminated air must be removed from the room. It is important that each room receives the exact amount of fresh air it needs to prevent an increase in the concentration of infectious aerosols. To ensure this, zones and rooms must be supplied individually with variable air volume (VAV).

To prevent contaminants from entering indoor spaces through supply air ducts, suitable filters must be integrated into the air handling unit and must be replaced when the contamination of the filter increases. Pressure sensors and dynamic airflow measurements can be used to measure the degree of usage or contamination of the filters.

Central air handling units (AHUs) and air distribution systems can centrally control the quality of the supplied air at any time. Temperature, humidity, and air quality sensors permanently measure the conditions of the supplied air and deviations are instantly detected and corrected.

Indoor air quality can be measured either in the room or in the extract (return) air duct. Measuring the supply air doesn't reflect the indoor air quality situation in the room, but the fresh and conditioned air supplied by the air handling unit.

If the indoor air quality is measured in the room, attention must be paid to the mounting location to ensure proper and correct measurement. The installation should be at a height of around 1.5m (5 feet) and at least 50cm (20 inches) from the adjacent wall. It should not be exposed to direct sunlight nor mounted on external walls. Furthermore, avoid installations above radiators, directly adjacent to doors, in recesses (e.g. shelves) and behind curtains.

Alternatively, the measurement can take place in the duct which extracts the used air from the room. While the correct placement of a room sensor requires more attention, the advantage over a duct sensor is that, thanks to its exposure to the occupants, it allows direct, visual, thermal and indoor air quality feedback by means of a display or a traffic light indication.

In systems with variable air volumes for demand-controlled ventilation, the differential pressure fluctuates according to the airflow. In this situation, a pressure switch is not suitable for monitoring the filter status; a differential air pressure sensor is the solution. Air pressure switches are a cost-efficient and reliable way to monitor filters in systems with constant air volume flow.

Присъединете се към нашето обучение и уебинари за качество въздуха на закрито

Целта на нашите уебинари и обучителни програми за ОВК е да образоват допълнително опитни сервизни техници, мениджъри на съоръжения, дистрибутори, изпълнители на управление и собственици на сгради в областта на проблемите и решенията в реалния свят на качеството на въздуха в затворени помещения, както и за значимостта на здравето в областта на заетостта и ефективната работа на системата. Нашите предложения се организират и провеждат по целия свят.

Видео клипове за качеството на въздуха в затворени помещения

Още теми за качеството на въздуха в затворени помещения

Имате ли други въпроси относно качеството на въздуха в затворени помещения?