Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Седлови вентили

Серията седлови вентили се предлага в размери от DN15 до DN250, с резбови и/или с фланцови накрайници, за да отговори на изискванията за различни приложения, вкл. високи налягания и високи температури.