Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Вентили

Belimo предлага пълна продуктова гама вентили, които отговарят на изискванията на вашата система и предоставят допълнителни решения за управление на потока. Нашето портфолио включва разнообразие от зависими от налягане вентили като CCV, QCV и бътерфлай клапи, механични, независими от налягане вентили PIQCV, електронни, независими от налягане вентили EPIV и усъвършенствани независими от налягане вентили с IoT функции за оптимизиране на ефективността на намотката, Belimo Energy Valve™.