Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Външни Датчици (Въздух)

Външните сензори за температура и влажност Belimo имат IP65 защита и осигуряват всички обичайни активни и пасивни изходни сигнали, както и Modbus и BACnet, в зависимост от версията.