Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Сензори/измервателни уреди

Сензорите за отопление, вентилация и климатизация на Belimo и измервателните уреди за топлинна енергия предлагат изключителна надеждност, лесен монтаж и безпроблемна интеграция с основните системи за сградна автоматизация.

Иновативният дизайн на корпуса на нашите сензори позволява бърз монтаж без инструменти, лесно въвеждане в експлоатация и осигурява защита IP65/NEMA 4X. Belimo предлага пълна продуктова гама от сензори за измерване на температура, влажност, налягане, CO2, летливи органични съединения (ЛОС) и дебита в тръби, канали, приложения на закрито и на открито.

Топломерите и енергийният вентил Belimo Energy Valve™ съчетават измерване, управление и фактуриране на енергия в едно устройство. Нашите измерватели на топлинна енергия са одобрени като топломери в съответствие с EN 1434/MID и са подготвени за дистанционно отчитане на база на IoT. Патентованият от Belimo автоматичен мониторинг на гликола и компенсатор осигуряват прецизно измерване, дори ако концентрацията на гликола се променя.