Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

  • Шина и интегриране в система
  • CAD/BIM
  • Определяне на размерите и избор
  • Фърмуер
Шина и интегриране в система

Belimo MP-Bus

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Софтуер за настройка и диагностика за изпълнителни механизми MF/MP/MOD/LON/KNX, вкл. противопожарна защита.
За системи с Windows.


Калкулатор за дължината на кабела за MP-Bus
Калкулаторът за изчисляване на дължината на MP кабела изчислява необходимия изход от трансформатора и максималната дължина на сигналния кабел на MP канала.


Инструмент VRP-M
Софтуер за настройка и диагностика, настройка и мониторинг на обема на въздуха и приложения под налягане, базирани на решението за система VAV-Universal VRP-M V3.

Сервизен инструмент ZTH EU

Сервизният инструмент ZTH EU опростява диагностиката, работните проверки и настройката на ефективните ОВК устройства. Свързан директно към изпълнителен механизъм от Belimo, който подлежи на параметризация или може да комуникира, може да отчете на място и да нулира незабавно текущите стойности.

Когато използвате ZTH EU като интерфейс за PC-Tool (MFT-P), се инсталира съответният USB драйвер с инсталирането на софтуера PC-Tool. Драйверът може да се изтегли и оттук и да се инсталира отделно.

Апликация Belimo Assistant

Апликацията Belimo Assistant за работа на място на устройства с вграден NFC интерфейс

Пълна прозрачност по всяко време по отношение на ОВК решението за изпълнителен механизъм от Belimo и работата на вашата система. С апликацията Belimo Assistant вашият смартфон или таблет осигурява безжична работа на обекта за VAV, сензори, клапи и вентилни изпълнителни механизми.

Функции 
Показване на идентификационни данни: тип на устройството, позиция, обозначение, сериен номер, MP адрес
• Работни данни и параметри за настройка: специфични за устройството
• Изпращане на работни данни и данни за настройки директно от системата, по имейл, WhatsApp, SMS 
• Страница за диагностика: специфична за устройството информация за състоянието
• Съхраняване на работни данни и данни за настройки в бележки
• Прехвърляне на данни при деенергизиран изпълнителен механизъм или по време на текуща операция
• Автоматично адаптиране на езика (DE/ EN/ FR/ IT)

KNX (продуктова база данни ETS)

UK24EIB


Контролер за обемен дебит на въздуха KNX (LMV-D3-KNX, NMV-D3-KNX и LHV-D3-KNX)


Изпълнителни механизми KNX (LR24A-KNX и NR24A-KNX)

BACnet

Надграждане на фърмуера UK24BAC

Фърмуерът на шлюза може да се надгради чрез USB връзка.

LonWorks (приложни програми и LNS плъгини)

UK24LON

Важно: UK24LON вер. 3.2: не зареждайте устройства с вер. 3.10 или по-нови!


Важно: UK24LON вер. 3.11: не зареждайте устройства с вер. 3.2 или по-стари!

Програмирането на неподходящи версии на приложения може да доведе до обща неизправност. От съществено значение е да се спазва информацията в бележките към изданието.

___________________________________________________________________________________
 

Изпълнителни механизми LonWorks (..ALON) с интерфейс за сензор

Приложение (по подразбиране) с температурен контролер

съдържа:
mod_3_0.xif
mod_3_0.nxe
mod_3_0.apb
mod_3_0.xfb
Файлове с ресурси за устройство

Приложение (опция) с контролер за CO2 

съдържа:
mod_4_0.xif
mod_4_0.nxe
mod_4_0.apb
mod_4_0.xfb
Файлове с ресурси за устройство

Плъгини Belimo 

съдържа:
Плъгин за изпълнителен механизъм на клапа
Плъгин за сензор
Плъгин за контролер
Бележки по издание и документация (de/en)
(Файлове с ресурси за устройство)

BKN230-24LON

Важно: BKN230-24LON вер. 1.10: не зареждайте устройства с вер. 1.0!
(произвеждани от 2012 г.)


Важно: BKN230-24LON вер. 1.0: не зареждайте устройства с вер. 1.10 или по-нови!
(произвеждани до 2011 г.)

Програмирането на неподходящи версии на приложения може да доведе до обща неизправност. От съществено значение е да се спазва информацията в бележките към изданието.

CAD/BIM

Портал PARTcommunity CAD

2D и 3D BIM Multi CAD

CADENAS е водещ производител на софтуер в сферите на стратегическо управление на частите и намаляване на частите (PARTsolutions) и електронни CAD продуктови каталози (eCATALOGsolutions).

Библиотека MagiCAD Cloud BIM

3D DXF и RFA CAD

MagiCAD Cloud предлага на TGA инженерите консултанти изчерпателен избор от висококачествени BIM обекти с висока стойност безплатно.

BIM плъгин за Autodesk Revit

3D модели за данни с техническа информация от Autodesk Revit чрез BIM плъгин

Този плъгин ви позволява да изберете изпълнителни механизми, вентили и сензори Belimo от една база данни и след това да ги добавите към проекта за моделиране на сградната информация, заедно с техническите им данни, като дръпнете и пуснете. Така всички BIM потребители имат достъп до всички данни в структуриран и класифициран вид, във формат Revit MEP.

Определяне на размерите и избор

Плъзгач на вентила

Популярният плъзгач за вентили от Belimo също се предлага електронно. С новия си дизайн той опростява избора на вентили.

Фърмуер

Уреди за измерване на топлинна енергия (TEM)

Тук ще откриете най-новите актуализации на фърмуер за уреди за измерване на топлинна енергия (TEM).

Последна актуализация: 09.06.2022 г.

Belimo Energy Valve™ V4 (2022)

Тук ще откриете най-новите актуализации на фърмуер за Belimo Energy Valve™.

Последна актуализация: 9.06.2022 г.

Belimo Energy Valve™ V3

Тук ще откриете най-новите актуализации на фърмуер за Belimo Energy Valve™.

Последна актуализация: 08.09.2021 г.