Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Енергиен колектор

Енергийният колектор на Belimo позволява надеждно разпределение на енергията в до 12 отоплителни или охладителни кръга. За управлението на отделните зони се използва доказаната технология на сферичните кранове Belimo. Пълната гама задвижвания от серията CQ се предлага за моторизиране на тези клапани, което дава възможност за различни видове управление.