Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Бътерфлай клапи

Серията бътерфлай клапи се предлага като междуфланцеви и иглени в размери от DN25 - DN700. Тя отговаря на изискванията на всички ОВК приложения, изискващи нулеви пропуски за 2-пътни и 3-пътни приложения.