Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Преминаване към Сграден IoT
С иновативни продукти

Свързаността винаги е била ключова характеристика на нашите продукти. С готовите за IoT продукти на Belimo и техните ценни данни нашите клиенти могат:

  • да свързват полеви устройства с общи комуникационни протоколи за сградна автоматизация и паралелно с модерни платформи за Сграден интернет на нещата;
  • да се възползвате от мощността на свързаната дигитална екосистема;
  • да поемат пълено управление върху данните си;
  • да прилагат ефективни стратегии за оптимизация и пестене на енергия в сградите;
  • да намалят разходите за монтаж и поддръжка.

Осигуряването на още по-добри продукти с правилната дигитална връзка е нашият фокус сега и в бъдеще. 

Бързи връзки към най-разглежданите раздели:

Моля приемете бисквитки за предпочитания за да гледате това видео.

Belimo Дигитална екосистема

Екосистемата от IoT устройства на Belimo позволява гъвкава системна интеграция чрез всички разпространени комуникационни протоколи за сградна автоматизация (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus) и BIoT платформи. ­Дори ­при­ конвенционално управление чрез аналогови сигнали за позициониране, комуникация по шината ­може ­да се ­използва ­за наблюдение­ и ­отменяне. 

Същевременно с помощта на допълнителната връзка към IoT сградите могат да бъдат по-лесно оптимизирани, управлявани­ и ­ поддържани. Нашите клиенти могат да се свързват с устройствата си, да ги наблюдават и управляват без допълнителни разходи - тази свързаност е просто неразделна част от нашите продукти за IoT. Оптимизацията в дигиталната екосистема на Belimo използва напълно енергийния потенциал и предоставя препоръчителните настройки за ефективна работа, за да подобри производителността и стабилността на системата.­

Ние имаме принципи, на които можете да се доверите

Нашето доверие като целенасочен и ангажиран доставчик на полеви устройства е ключово. Разбираме значението на отворената и безпроблемна интеграция на нашите устройства в решенията на нашите клиенти и тези принципи са отразени в нашите продуктови линии за IoT. Клиентите ни притежават данните от своите устройства и могат свободно да анализират, използват и дори изтриват тази информация, както желаят. Ето защо предоставяме отворен клиентски интерфейс (Client-API) на всеки потребител или структура, упълномощена от клиента.

Ето нашите принципи на IoT:

Сигурност и поверителност

Свързаността на сградата с IoT прави нашите ОВК системи по-интелигентни, но критичните данни за производителността им трябва да бъдат безопасни и сигурни. Ето защо Екосистемата Belimo IoT защитава данните в облака, осигурява комуникацията на устройствата чрез сигурни връзки и правилното управление на правата за достъп на потребителите.

Друго ключово предизвикателство за IoT е поверителността на данните, а именно кой контролира данните и кой ги вижда. Belimo съхранява всички системни данни в защитено хранилище, в което само оторизираният потребител има достъп до своите данни. Този акаунт също така осигурява достъп до лесен за използване и персонализиран интерфейс за уеб приложения.

Архитектура на IoT екосистемата

Екосистемата на Belimo IoT гарантира максимум надеждност и ефективност на свързаните устройства Belimo и техните приложения в интернет. Защитените връзки позволяват трансфер на данни и достъп до и от основния облак, данните за устройствата и управлението на акаунти. Всяко произведено устройство е известно в облака. Този факт, съчетан със защитените https връзки, прави комуникацията безопасна. Belimo познава различни типове облачна свързаност на своите продукти. В момента се използват постоянни Етернет връзки или временни NFC връзки на смартфони.

Бизнес приложения в облака

Мощен и сигурен клиентски Интерфейс за програмиране на приложения (API) позволява на трети страни да разработват свои собствени услуги, така нареченото "Приложение на трета страна". Клиентският API (интерфейс за програмиране на приложения) осигурява управление на акаунт в облака и достъп за четене/запис до притежаваните устройства, както и до тяхното състояние и хронологични данни. Документацията за API и токените за достъп са налични за одобрените разработчици на Belimo. Посетете Пространство за разработчици на Belimo.

Видове свързаност

Устройствата IoT на Belimo имат няколко възможности за връзка с Дигиталната екосистема на Belimo. Постоянната Етернет връзка позволява на устройството да осъществява постоянен обмен на данни и незабавен отдалечен достъп от и до екосистемата на IoT чрез API на устройството. Технологиите NFC и APP позволяват краткосрочно синхронизиране на данни и временен дистанционен достъп чрез смартфон до оборудваните с NFC устройства и от смартфона до екосистемата на IoT.

Истинско дигитално партньорство

Нашите IoT устройства са добри "отборни играчи" в една система за управление на сгради или модерно BIoT решение. Важните свойства на връзката, вградени във всеки продукт, са разработени с оглед на конкретното му приложение - за измерване, дистанционно управление и поддръжка. Това, което отличава нашите устройства, е интегралната им екосистема на IoT, която ефективно свързва виртуалния дигитален свят с реалния.

Нашата продуктова гама за IoT

Присъединете се към нарастващата общност на разработчиците на Belimo

Готови ли сте да започнете да разработвате новото си приложение?

Пространството за разработчици на Belimo ви позволява да разработите своето приложение, като визуализирате и оптимизирате всички устройства Belimo на място, симулирате обслужване и поддръжка, както бихте направили в реалната сграда, и споделяте тези подробности с колеги и трети страни.

Въпроси или коментари?

Свържете се с нас: iot@belimo.ch

Документи