Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Активиране на топломера

Топломерът отговаря на изискванията на стандарт EN1434 и има одобрение на типа съгласно Европейската директива за измервателните уреди MID 2014/32/ЕС (MI-004).

Топломерът на Belimo е проектиран като многофункционално устройство, т.е. може да се използва като измервател на топлина, студ или топлина/студ. Той може да се монтира и във връщащата или в подаващата част на системата. Приложението и положението на монтаж се избират по време на въвеждането в експлоатация на така нареченото активиране с помощта на смартфон и апликацията Belimo Assistant.
Оторизираният специалист, който извършва активирането на топломера, се нуждае от профил в Belimo Cloud с допълнителни правомощия, които могат да бъдат получени чрез модул за онлайн обучение.
Активирането на топломера се извършва само веднъж и е необратимо, т.е. важно е да бъдете внимателни и предпазливи по време на активирането. Ако се активира неправилно, устройството ще измерва неправилно и трябва да се отстрани и замени за сметка на потребителя.

 

Ако искате да получите разрешение за активиране на измервателни уреди за топлинна енергия, моля, следвайте тези четири стъпки:

1. Инструкция за експлоатация

Внимателно се запознайте с ръководството за експлоатация на топломера.

2. Профил в Belimo Cloud

Създайте профил в Belimo Cloud.

3. Модул за обучение

Успешно завършете модула за онлайн обучение за активиране на измервателния уред.

4. Разрешение

След успешното завършване на обучителния модул Belimo ще ви предостави разрешение за профил в Belimo Cloud, което ще ви даде право да активирате измервателни уреди за топлинна енергия.
Ще бъдете информирани, че сте получили разрешение.