Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Elementy sieciowe

Połączenie w sieć systemów instalacji budynkowej zwiększa komfort, bezpieczeństwo i przejrzystość w klimatyzowanych budynkach. Dzięki tej przejrzystości można zoptymalizować działanie i zmniejszyć ogólne zużycie energii w nowych systemach, jak również w projektach modernizacyjnych lub renowacyjnych. Sieć poszczególnych komponentów może zostać łatwo wykonana za pomocą szyn rozciągających się na cały budynek.

Najbardziej kompleksowy zakres rozwiązań szynowych w branży HVAC

Najlepsze połączenie

Podłączenie bezpośrednie siłowników do przepustnic, siłowników zaworu i czujników

W przypadku, gdy urządzenie ma być podłączone bezpośrednio przez sieć wyższego poziomu, Belimo oferuje różne siłowniki ze zintegrowanym interfejsem. Pozwala to na bezpośrednie podłączenie do szyn polowych, powszechnie stosowanych w HVAC, bez dodatkowego sprzętu, co eliminuje dodatkowe źródła błędów. Integratorzy systemów mogą zintegrować siłowniki i czujniki z szyn Belimo z istniejącym środowiskiem programowym.

Strukturalna integracja systemu z łączami MP i rozwiązaniami partnerskimi

Łącza Belimo i rozwiązania partnerskie MP są wykorzystywane do konwersji sygnałów siłowników zgrupowanych w szynie MP oraz sygnałów z czujników do odpowiednich sieci. Umożliwia to strukturalną integrację przejrzyście ułożonych i możliwych do zarządzania podsystemów.

Ekonomiczna integracja czujników i progów przełączania

Bezpośrednio do siłownika można podłączyć maksymalnie dwa czujniki (aktywny, pasywny, próg przełączania). Sygnały te są digitalizowane w siłowniku i udostępniane na szynie. Pozwala to zminimalizować koszty planowania, instalacji, eksploatacji i konserwacji.

Maksymalna elastyczność w użytkowaniu

W trybie hybrydowym siłownik jest sterowany za pomocą sygnału analogowego i może być jednocześnie zintegrowany i monitorowany w systemie automatyki budynku za pośrednictwem szyny. Dzięki temu siłowniki Belimo umożliwiają stopniową modernizację automatyki budynku. Na razie można zachować istniejący system regulacji i stworzyć dodatkową przejrzystość w budynku poprzez integrację z szyną.

Ponadto nasze siłowniki oferują największą elastyczność połączeń, ponieważ protokół szyny (BACnet, Modbus lub szyna MP) może być dostosowany na miejscu za pomocą narzędzi Belimo.

Praktyczne narzędzia firmy Belimo

W zależności od zastosowania i zadania narzędzia Belimo ułatwiają parametryzowanie na miejscu, rozruch, diagnozę i analizę. Urządzenia z funkcją NFC (Near Field Communication) mogą być parametryzowane za pomocą aplikacji Belimo Assistant przez smartfon z funkcją NFC lub za pomocą konwertera Bluetooth NFC.

Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań

Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu. Na życzenie montujemy siłownik na zaworze i tworzymy wstępnie zmontowany zespół z elementów rurowych, czujników, przyłączy i wielu innych komponentów. 

 • Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez. 
 • Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku). 
 • Różne opcje montażu (dostosowanie do warunków montażu w miejscu użytkowania). 
 • Szeroka gama akcesoriów elektrycznych i mechanicznych.
 • Kompletnie prefabrykowany i sprawdzony (np. pod kątem szczelności) zespół z wybranymi przez klienta komponentami.
 • Na życzenie z elastycznymi przyłączami, ze specjalnymi powłokami lub izolacją.
 • Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej). W przypadku urządzeń nastawczych do instalacji HVAC (np. Belimo Energy Valve™) przygotujemy dla Państwa kompletny rozruch zgodnie z dostarczoną specyfikacją.

Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.

 • Zalety dla klientów
 • Oprogramowanie
Zalety dla klientów

Wykonawcy generalni / inwestorzy

Największy nacisk kładziesz na rentowności budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów mają dla Ciebie duże znaczenie.

 • Przejrzystość uzyskana w budynkach wyposażonych w sieć optymalizuje eksploatację i zmniejsza ogólne zużycie energii oraz koszty w nowych systemach, jak również w projektach modernizacyjnych lub renowacyjnych.
 • Połączenie w sieć systemów instalacji budynkowej zwiększa komfort, bezpieczeństwo i przejrzystość w klimatyzowanych budynkach.

Architekci

Największy nacisk kładziesz na kreatywność i funkcjonalność. Tworzysz koncepcje obiektów i wykonujesz ich projekty oraz plany techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne.

 • Belimo oferuje szeroką gamę siłowników z komunikacją do każdego zastosowania
 • Dzięki systemom szyn prace instalacyjne są łatwiejsze i bardziej ekonomiczne ze względu na oszczędność czasu i materiału (kable, zaciski przyłączeniowe, złącza itp.).
 • Mniejsze obciążenie ogniowe i mniejsze zapotrzebowanie na miejsce w korytkach kablowych i szafach rozdzielczych

Projektanci

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów.

 • Belimo oferuje szeroką gamę siłowników z komunikacją do każdego zastosowania i najpopularniejsze szyny polowe (szyna MP, BACnet, Modbus i KNX)
 • Ekonomiczna integracja czujników i progów przełączania dzięki digitalizacji w siłowniku
 • Dzięki temu siłowniki Belimo z obsługą hybrydową umożliwiają stopniową modernizację automatyki budynku.
 • Rozwiązania szynowe oparte na IP z obsługą chmury umożliwiają planowanie zorientowane na przyszłość

Integratorzy systemów

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych.

 • Dzięki najnowszym technologiom, takim jak NFC i procesy w chmurze, intuicyjne narzędzia pomagają zminimalizować czas potrzebny do uruchomienia, rozwiązania problemów, monitorowania i oceny.
 • Optymalizacja aplikacji może być łatwo przeprowadzana za pomocą szyny
 • Ekonomiczna integracja czujników i progów przełączania dzięki digitalizacji w siłowniku
 • Dzięki temu siłowniki z obsługą hybrydową umożliwiają stopniową modernizację automatyki budynku.
 • Znormalizowane, udokumentowane interfejsy pozwalają na szybki rozruch
 • Monitorowanie operacyjne i szczegółowe informacje zwrotne na temat stanu

Instalatorzy / inżynierowie zakładowi

Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów.

 • Znacznie mniejsze nakłady na okablowanie dzięki wykorzystaniu komunikacji szynowej
 • Zapobieganie błędom w okablowaniu poprzez jednolicie kodowane kolorystycznie kable połączeniowe

Właściciele budynków

Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach.

 • Połączenie w sieć systemów instalacji budynkowej zwiększa komfort, bezpieczeństwo i przejrzystość w klimatyzowanych budynkach.
 • Przejrzystość uzyskana w budynkach wyposażonych w sieć optymalizuje eksploatację i zmniejsza ogólne zużycie energii oraz koszty w nowych systemach, jak również w projektach modernizacyjnych lub renowacyjnych.

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili.

 • Połączenie w sieć systemów instalacji budynkowej zwiększa komfort, bezpieczeństwo i przejrzystość w klimatyzowanych budynkach.
 • Przejrzystość uzyskana w budynkach wyposażonych w sieć optymalizuje eksploatację
 • Monitorowanie operacyjne i szczegółowe informacje zwrotne na temat stanu umożliwiają szybką reakcję na wyjątkowe warunki
 • Dzięki temu siłowniki z obsługą hybrydową umożliwiają stopniową modernizację automatyki budynku.
Oprogramowanie

Aplikacja Belimo Assistant

Aplikacja Belimo Assistant do lokalnego obsługiwania urządzeń z wbudowanym interfejsem NFC

Pełny i stały dostęp do przejrzystych informacji o siłowniku Belimo oraz pracy instalacji. Dzięki aplikacji Belimo Assistant można przy użyciu smartfona lub tabletu bezprzewodowo komunikować się z regulatorami VAV, czujnikami oraz siłownikami do zaworów / przepustnic.

Właściwości 
Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typ urządzenia, położenie, oznaczenie, numer seryjny, adres MP
• Dane robocze i parametry konfiguracji: specyficzne dla danego urządzenia
• Wysyłanie danych roboczych i konfiguracji bezpośrednio z systemu, w wiadomościach e-mail, WhatsApp, SMS
• Strona diagnostyczna: informacje o stanie danego urządzenia
• Przechowywanie danych roboczych i danych nastawy w notatkach
• Przesyłanie danych przy odłączonym zasilaniu siłownika lub podczas pracy
• Automatyczne dostosowanie języka (DE / EN / FR / IT)

Aplikacja Belimo RetroFIT

Dzięki aplikacji Belimo RetroFIT można łatwo wyszukać najlepiej dopasowany siłownik Belimo, zastępujący przestarzały lub uszkodzony siłownik do instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Gdy trzeba zmodernizować instalację wentylacyjną lub wodną, albo wymienić uszkodzone urządzenie, aplikacja pozwala szybko znaleźć siłownik Belimo (do zaworów grzybkowych, obrotowy,...), który charakteryzuje się najwyższą jakością i znakomitymi parametrami.

Aplikacja zapewnia też dostęp do informacji o pełnej ofercie czujników Belimo.

Szyna MP Belimo

Oprogramowanie Belimo PC-Tool (MFT-P)
Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki, do siłowników MF/MP/MOD/LON/KNX w tym do siłowników do ochrony przeciwpożarowej.
Do systemów Windows.


MP-Bus Cable length calculator
The MP wiring calculator calculates the requested power consumption to layout the transformer, as well the maximum cable lengh of 1 MP-branch.


VRP-M Tool
Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki, przeznaczone do rozruchu, konfigurowania i monitorowania przepływu i ciśnienia powietrza w zastosowaniach opartych na rozwiązaniu systemowym VAV-Universal VRP-M V3.

Oprogramowanie Service Tool ZTH EU

Przyrząd ZTH EU pozwala ułatwia diagnozowanie, kontrolowanie pracy oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.

Gdy przyrząd ZTH EU jest używany jako interfejs dla komputera z oprogramowaniem narzędziowym PC-Tool (MFT-P), wraz z oprogramowaniem PC-Tool jest instalowany odpowiedni sterownik USB. Sterownik ten można też pobrać klikając poniższy odnośnik i zainstalować oddzielnie.

Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit

Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit

Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.