Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Správa tepelnej energie a vyúčtovanie sú teraz jednoduchšie, než kedykoľvek predtým

Spojenie certifikovaného merača Belimo Thermal Energy Meter™ a pokročilého ventilu Belimo Energy Valve™ umožňuje transparentnú správu tepelnej energie. Teraz dochádza k zlúčeniu dvoch svetov: "regulácie energie" a "certifikovaného merania a vyúčtovania energie". Presné meranie a monitorovanie tepelných tokov a spotreby energie v systémoch kúrenia a chladenia s priamym vyúčtovaním nákladov na báze internetu vecí (IoT) pomocou jedného zariadenia. Nové merače tepelnej energie so schválením MID podľa smernice 2014/32/EÚ o meradlách zaručujú vysokú presnosť a spoľahlivosť a umožňujú jednoduché a efektívne vyúčtovanie. Spoľahlivé meranie je však len začiatok. Ventil Belimo Energy Valve™ v reálnom čase reguluje tepelný tok a optimalizuje prívod energie k používateľovi. Prostredníctvom tejto dôležitej kombinácie vstupuje spoločnosť Belimo do novej éry integrovanej správy tepelnej energie a spája to, čo patrí k sebe.

Ventil Belimo Energy Valve™ v aplikáciách HVAC

Toto je výber bežných aplikácií HVAC, v ktorých sa používa ventil Belimo Energy Valve™. Po krátkom opise každej aplikácie sú uvedené bežné dôvody nízkej účinnosti alebo výkonnosti. Je tu vysvetlené, ako EV rieši tieto problémy a ktoré režimy a nastavenia riadenia sa odporúčajú na dosiahnutie optimálneho výkonu.

Spojenie toho, čo patrí k sebe

Integrovaná správa a vyúčtovanie tepelnej energie.

Nový rad výrobkov ventilu Belimo Energy Valve™ a meračov tepelnej energie v jednom zariadení integruje meranie energie, reguláciu energie a vyúčtovanie s podporou internetu vecí (IoT). Ponúka hladkú a priamu integráciu do centrálnych riadiacich systémov budov alebo do monitorovacích platforiem na báze internetu vecí s monitorovaním na báze internetu vecí, nástrojmi na zvýšenie výkonu a fakturačnými údajmi. Spojenie funkcií na zvýšenie výkonu pre úsporu vášho času a peňazí. 

Rad výrobkov

Výhody

Okamžité meranie a regulácia pomocou ventilu Belimo Energy Valve™

Ventil Belimo Energy Valve™ ponúka certifikované meranie energie (smernica MID), a tlakovo nezávislú reguláciu prietoku, energetickú efektívnosť, reguláciu výkonu a správu delta T v jednom zariadení. Monitorovanie a okamžitá optimalizácia spotreby energie pre optimálny výkon systému.

Vždy správne množstvo vody
Ideálne pohodlie v miestnosti vďaka zabezpečeniu správneho množstva vody aj pri zmenách rozdielového tlaku a pri prevádzke s čiastočným zaťažením.  

Plynulá regulácia výkonu
Konzistentné meranie teploty a objemového prietoku pre presné riadenie výkonu.

Správa Delta T
Priebežné meranie teplotného rozpätia a porovnanie s limitnou hodnotou nastavenou pre konkrétny systém. Ak teplota klesne pod hraničnú hodnotu, tak ventil Belimo Energy Valve™ automaticky upraví prietok tak, aby bolo použité len také množstvo vody, ktoré je skutočne potrebné na dosiahnutie požadovaného výkonu.

Úspora času pri plánovaní
Zníženie námahy pri plánovaní a úspora času vďaka jednoduchej konštrukcii ventilu.

Menej inštalačných prác
Zníženie nákladov a úspora času vďaka riešeniu všetko v jednom. Nie je potrebné žiadne zložité hydronické vyvažovanie.

Energetická účinnosť
Riadiaci ventil s tesným uzatváraním zabraňuje vnútornej netesnosti v uzavretom stave, a tým aj plytvaniu pri nulovom zaťažení. Integrovaná logika zabraňuje výskytu syndrómu "nízkeho delta T" a zabezpečuje maximálne pohodlie pri najnižšej možnej spotrebe energie.

Flexibilný
Jednoduché nastavenie maximálneho prietoku.

Spoľahlivé certifikované meranie umožňujúce vyúčtovanie na báze internetu vecí (IoT)

Merače Belimo Thermal Energy Meter™ sú certifikované v súlade s normou EN 1434/smernicou MID 2014/32/EÚ a sú pripravené pre vyúčtovanie na diaľku s podporou internetu vecí IoT. Patentované automatické glykolové monitorovanie a kompenzácia od spoločnosti Belimo zaručujú, že vaše meranie zostane presné aj v prípade zmien koncentrácie glykolu.

Digitalizované projektovanie a uvedenie do prevádzky

Aplikácie a webové nástroje podporujú proces navrhovania a ponúkajú rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky na dosah ruky. Skutočne digitálny prístup a úplná transparentnosť energetických údajov koncových používateľov vám výrazne uľahčia život.
Ventil Belimo Energy Valve™ a merač tepelnej energie s rozhraním NFC (krátkodosahové, vysokofrekvenčné, bezdotykové spojenie) umožňujú jednoduchú konfiguráciu a údržbu priamo zo smartfónu. Pomocou aplikácie Belimo Assistant možno zariadenia intuitívne nakonfigurovať a zaznamenať hodnoty pri uvádzaní do prevádzky. Kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré uľahčujú zistenie „stavu zdravia“ zariadenia, zaručujú spoľahlivú prevádzku. Početné diagnostické parametre indikujú, ako zariadenie počas prevádzky spolupracuje so systémom. V prípade nutnosti vykonania servisu možno rýchlo vypracovať analýzu poruchy.

Bezproblémová integrácia meracích údajov

Bezproblémová a priama integrácia do BMS a pripravenosť na monitorovanie a vyúčtovanie energie s podporou internetu vecí (IoT). Integrácia energetických údajov nikdy nebola jednoduchšia. Jedno zariadenie poskytuje všetky informácie, ktoré potrebujete na zlepšenie energetického výkonu vášho systému.

Vynikajúce pripojenie
Ventil Belimo Energy Valve™ má na palube všetky bežné komunikačné protokoly automatizácie budovy.

Napájanie cez ethernet (Power over Ethernet - PoE)
PoE umožňuje súčasné napájanie zariadenia a prenos dát cez ethernetový kábel. To zjednodušuje inštaláciu, predchádza chybám pri zapájaní a eliminuje potrebu lokálneho zdroja napájania.

Priama integrácia do platforiem internetu vecí (IoT)
Pripravené produkty Belimo internetu vecí (IoT) umožňujú priame pripojenie prevádzkových zariadení k moderným platformám budov internetu vecí (IoT). Teraz môžete profitovať z možností zosieťovaného digitálneho ekosystému.

Inteligentný ventil Belimo Energy Valve™ s pripojením k Belimo Cloud

Zjednodušené vyúčtovanie energie
Ventil Belimo Energy Valve™ a merače tepelnej energie sú pripravené na vyúčtovanie na diaľku na báze internetu vecí (IoT). Autorizovaní používatelia môžu pristupovať k údajom prostredníctvom cloudového rozhrania.

Optimalizácia hodnôt delta T a prietoku
Vyhodnocovanie zaločené na cloude poskytuje nastavenia delta T odporúčané odborníkmi spoločnosti Belimo na efektívnu prevádzku. Zlepšil sa výkon a stabilita systému.

Celoživotný prístup k údajom
Belimo Cloud uchováva kompletné údaje o používaní ventilu Belimo Energy Valve™. Online databáza tvorí základ pre budúcu optimalizáciu prevádzky.

Technologická podpora online
Podpora Belimo Support pomáha pri uvádzaní do prevádzky a optimálnom nastavení ventilu Belimo Energy Valve™ vo všetkých fázach prevádzky. Naši odborníci pomáhajú riešiť technické problémy.

Aktualizácie softvéru
Služba Belimo Cloud Service pravidelne poskytuje používateľom aktualizácie softvéru. Online sťahovanie je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Predĺžená záruka
Päťročná záruka sa s pripojením Belimo Cloud zvyšuje na 7 rokov.

Správy o výkone
Hlásenie Belimo Cloud Reporting poskytuje kompletný prehľad aktuálnych a minulých údajov o výkonnosti, ako sú prietok, spotreba energie, požiadavky na výkon a delta T, ako aj prehľad prevádzkových varovaní alebo chýb, ktoré by mohli ovplyvniť účinnosť.

Multifunkčné riešenie všetko v jednom

Meranie
Integrované snímače na meranie teplotného rozsahu, prietoku (vrátane kompenzácie obsahu glykolu) a tým pádom výkonu. 

Regulácia
Regulácia polohy ventilu, prietoku alebo výkonu pre dokonalé riadenie výmenníka tepla. 

Vyrovnanie
Ventil Belimo Energy Valve™ vždy zaručuje použitie správneho množstva vody – aj v prípade zmien rozdielového tlaku a prevádzky s čiastočným zaťažením.

Izolácia
Prívod energie do zóny možno kompletne uzatvoriť. Žiadne úniky vďaka regulačnému ventilu s tesnosťou pre vzduchové bubliny.

Monitorovanie energie
Potenciál optimalizácie možno identifikovať zaznamenaním všetkých systémových údajov. 

Vyúčtovanie
Pripravené na fakturáciu nájomníkov založenú na internete vecí (IoT).

Modulárny dizajn pre rýchlu výmenu merača

Merač tepelnej energie pozostáva z modulu snímača (dolná časť) s pripojenými snímačmi teploty, v ktorom sa nachádza výpočtová jednotka a merací systém, a z logického modulu (horná časť), ktorý spája merač tepelnej energie so zdrojom napájania a poskytuje rozhranie pre komunikáciu prostredníctvom zbernice a NFC. 

Modul snímača je k dispozícii ako náhradný diel a v určitých krajinách je nutné ho v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi pravidelne vymieňať. Za týmto účelom je možné oddeliť logický modul (ponechať všetky káble pripojené) a jednoducho vymeniť spodný modul snímača. Potom sa logický modul opäť zacvakne späť. Nie je potrebné opätovné pripojenie káblov a ani opätovná integrácia merača do systému. Veľmi výrazná úspora času!

 • Výhody pre zákazníkov
 • Softvér / Doplnky
 • Príbehy o úspechoch
 • Videá
Výhody pre zákazníkov

Generálni dodávatelia / investori

Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Ventil Belimo Energy Valve™ ponúka:

 • Overená kvalita už viac ako 40 rokov
 • Úspora energie a zvýšenie pohodlia v miestnosti vďaka zabezpečeniu správneho množstva vody pre zmeny rozdielového tlaku a pri prevádzke s čiastočným zaťažením
 • Bezpečnosť systému zaručená voliteľným zabezpečením proti zlyhaniu
 • Presné meranie prietoku vody a zmesí vody a glykolu vo všetkých aplikáciách HVAC. Manuálna kalibrácia nie je potrebná.
 • Integrovaná logika, ktorá zabraňuje výskytu syndrómu "nízkeho delta T" a zabezpečuje maximálne pohodlie pri najnižšej možnej spotrebe energie

Konzultační inžinieri

Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. Ventil Belimo Energy Valve™ ponúka:

 • Nižšia námaha a úspora času vďaka riešeniu všetko v jednom zariadení
 • Nižšia náročnosť projektovania vďaka jednoduchému výberu ventilu
 • Vystopovateľná verifikácia a zaznamenávanie (správa o uvedení do prevádzky)
 • Automatické hydronické vyrovnávanie pri akomkoľvek zaťažení
 • Možnosť jednoduchých prispôsobení zmenám napájania

Integrátori systému

Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Ventil Belimo Energy Valve™ ponúka:

 • Vyúčtovanie a regulácia v jednom zariadení 
 • Jednoduché, časovo úsporné uvedenie do prevádzky a konfigurácia 
 • Voľný výber riadiaceho signálu (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus alebo analógový signál) 
 • Optimalizácia energie vďaka transparentnosti údajov 
 • Zjednodušená inštalácia prostredníctvom PoE (napájanie cez Ethernet), keďže nie je potrebný lokálny zdroj napájania 
 • Sú splnené požiadavky európskej normy EN 1434 a smernice MID 2014/32/EÚ o meradlách
 • Integrovaný webový server pre priamy prístup k údajom a možnostiam nastavenia 
 • Jedna smartfónová aplikácia pre všetko: uvedenie do prevádzky, konfiguráciu, diagnostiku a monitorovanie 
 • Intuitívny asistent spustenia pre uvedenie do prevádzky a zaznamenávanie merača tepelnej energie

Inštalatéri / inžinieri závodu

Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. Ventil Belimo Energy Valve™ ponúka:

 • Zníženie nákladov a úspora času pomocou riešenia všetko v jednom zariadení
 • Nie je potrebné žiadne komplikované hydronické vyrovnávanie
 • Jednoduché zaznamenávanie schváleného merača energie počas uvádzania do prevádzky pomocou aplikácie Assistant
 • Automatické vytvorenie správy o uvádzaní merania do prevádzky, dostupnej online
 • Sú splnené požiadavky európskej normy EN 1434 a smernice MID 2014/32/EÚ o meradlách
 • Integrovaný webový server pre priamy prístup k údajom a možnostiam nastavenia 
 • Jedna smartfónová aplikácia pre všetko: uvedenie do prevádzky, konfiguráciu, diagnostiku a monitorovanie 
 • Intuitívny asistent spustenia pre uvedenie do prevádzky a zaznamenávanie merača tepelnej energie

Vlastníci budov

Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Ventil Belimo Energy Valve™ ponúka:

 • Certifikované a vystopovateľné meranie a zaznamenávanie údajov o energii, pripravenosť na vyúčtovanie nájomníkov
 • Otvorený prístup k údajom poskytuje flexibilitu vo výbere dodávateľa energie (napríklad na účely vyúčtovania) 
 • Nízke náklady na uvedenie do prevádzky a samotná prevádzka, ktoré vyúsťujú do optimálnej ochrany investície
 • Progresívne a transparentné riešenie vďaka priamemu internetovému pripojeniu

Správcovia zariadení / údržba budov

Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Ventil Belimo Energy Valve™ ponúka:

 • Maximálne pohodlie s minimálnymi prevádzkovými nákladmi počas celej doby životnosti
 • Tlakovo nezávislá regulácia eliminuje potrebu pravidelného hydronického opätovného vyrovnávania
 • Integrované glykolové meranie a kompenzácia, resp. v prípade zariadení spĺňajúcich smernicu MID 2014/32/EÚ o meradlách aj alarm, zaručujú systémovú bezpečnosť a garantujú presné namerané hodnoty
 • Vystopovateľná verifikácia a zaznamenávanie údajov relevantných pre vyúčtovanie 
 • Vysoká transparentnosť a efektívnosť vďaka monitorovaniu energie a systému pomocou Belimo Cloud  
 • Zariadenia podliehajúce kalibrácii možno jednoducho vymeniť

Poskytovateľ meracích služieb

Ako poskytovateľ meracích služieb zabezpečujete správne a presné meranie tepelnej energie a zaznamenávanie a fakturáciu údajov o spotrebe. Ventil Belimo Energy Valve™ ponúka:

 • Uvádzanie do prevádzky sprevádzané aplikáciou s automatickým vytvorením oficiálnej správy o uvedení do prevádzky 
 • Namerané údaje z merača energie spĺňajúceho smernicu MID možno priamo použiť na vyúčtovanie nájomníkov
 • Jednoduché pripojenie k iným cloudovým rozhraniam
 • Jednoduché zaznamenávanie a spracovávanie údajov
 • Bezproblémová integrácia do otvorených meracích alebo vyúčtovacích platforiem 
 • Sú splnené požiadavky európskej normy EN 1434 a smernice MID 2014/32/EÚ o meradlách
 • Integrovaný webový server pre priamy prístup k údajom a možnostiam nastavenia 
 • Jedna smartfónová aplikácia pre všetko: uvedenie do prevádzky, konfiguráciu, diagnostiku a monitorovanie 
 • Intuitívny asistent spustenia pre uvedenie do prevádzky a zaznamenávanie merača tepelnej energie
Softvér / Doplnky

Aplikácia Belimo Assistant

Aplikácia Belimo Assistant na obsluhu zariadení so vstavaným rozhraním NFC na mieste

Úplná transparentnosť, pokiaľ ide o vaše riešenie pohonu Belimo VAV a prevádzku vášho systému. Pomocou aplikácie Belimo Assistant poskytuje váš smartfón alebo tablet bezdrôtovú prevádzku na pracovisku pre snímače VAV, pohony klapiek a ventilov.

Charakteristiky
Identifikačné údaje displeja: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, adresa MP
• Prevádzkové údaje a parametre nastavenia: špecifické pre zariadenie
• Odosielanie prevádzkových a nastavovacích údajov priamo zo systému, prostredníctvom e-mailu, WhatsApp, SMS 
• Diagnostika: informácie o stave zariadenia
• Uloženie prevádzkových a nastavovacích údajov v poznámkach
• Prenos dát pri odpojenom napájaní alebo počas prebiehajúcej prevádzky
• Automatické prispôsobenie jazyka (DE / EN / FR / IT)

Aplikácia Belimo RetroFIT

Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT môžete v odvetví HVAC (kúrenie, ventilácia a klimatizácia) špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, pohon ventilácie) od Belimo, aby ste vašu inštaláciu zmodernizovali s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

Kompletný rad snímačov Belimo je teraz integrovaný v aplikácii.

Zbernica Belimo MP-Bus

Počítačový nástroj Belimo PC-Tool (MFT-P)
Nastavovací a diagnostický softvér pre pohony MF/MP/MOD/LON/KNX vrát. ochrany pred ohňom.
Pre systémy Windows.

Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.

BIM doplnok pre Autodesk Revit

3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom doplnku BIM

Tento doplnok vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou pretiahnutia a pustenia. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a dôvernej forme vo formáte Revit MEP.

Príbehy o úspechoch
Videá

Vykurovacia aplikácia

Animácia zobrazuje energetický ventil Belimo na strane prívodu do vykurovacej aplikácie. Nastavená hodnota Delta T vo ventile zodpovedá konštrukčnej hodnote Delta T cievky, 11° Fahrenheita / 6 Kelvinov.

Keď snímače teploty začnú zaznamenávať nižší teplotný rozdiel v cievke, ventil sa začne zatvárať a prietok sa začne spomaľovať, čo umožní efektívnejšiu výmenu tepla v cievke a eliminuje pretečenie.

Keď ventil zistí, že sa Delta T začína stabilizovať, umožní väčší prietok späť cez cievku a udržiava optimálny prenos tepla.

Chladiaca aplikácia

Animácia zobrazuje ventil Belimo Energy Valve nastavený na spätnej strane chladiaceho výmenníka. 
Nastavená hodnota Delta T vo ventile zodpovedá konštrukčnej hodnote Delta T cievky, 15° Fahrenheita / 8 Kelvinov.

Keď snímače teploty zistia, že Delta T bola niekoľko minút pod nastavenou hodnotou, ventil sa začne zatvárať, aby sa znížil prietok. To umožňuje výmenníku tepla optimalizovať energetický výkon a eliminovať pretečenie.

Hneď ako sa Delta T začne stabilizovať, ventil sa začne otvárať, aby sa udržal konštantný navrhnutý výkon výmeny tepla cez cievku.