Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Ефективна ли е Вашата сграда в потреблението на енергия? Разберете тук!

Определете енергийния клас на сградата си само с няколко кликвания на мишката и разберете какъв е потенциалът за енергийна оптимизация.

Броят на обитателите на сградите се променя с времето. Съответно е важно техническото оборудване да бъде приспособено към новия брой обитатели. Енергийно ефективното обновяване на сградите може да се осъществи по икономичен начин чрез приспособяване на съществуващата система, подмяна на остарелите ОВК компоненти или чрез добавяне на нови, съвременни технологични постижения. Невинаги е необходимо да се подновяват или заменят цели системи, за да се повиши енергийната ефективност и да се сведат до минимум експлоатационните разходи.

Привлякохме ли Вашия интерес?

RetroFIT

Решенията на Belimo Retrofit позволяват лесна подмяна и модернизация на комбинации от вентили, изпълнителни механизми на вентили или изпълнителни механизми за ПЖР в съществуващи инсталации. Те предлагат рентабилна, надеждна и ефективна замяна на много конкурентни продукти в съществуващи приложения, за да възстановят функционалността на вашите ОВК системи с минимален престой.

С Belimo RetroFIT App можете по най-бърз начин да разберете кои от Вашите типове вентили могат да бъдат оборудвани и модернизирани с изпълнителен механизъм на Belimo.