Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Retrofit

Решенията на Belimo Retrofit позволяват лесна подмяна и модернизация на комбинации от вентили, изпълнителни механизми на вентили или изпълнителни механизми за ПЖР в съществуващи инсталации. Те предлагат рентабилна, надеждна и ефективна замяна на много конкурентни продукти в съществуващи приложения, за да възстановят функционалността на вашите ОВК системи с минимален престой.

Belimo RetroFIT App

С помощта на приложението Belimo RetroFIT можете да замените по-специално вашите остарели или дефектни изпълнителни механизми и сензори от различни доставчици с устройства от Belimo в областта на ОВК (отопление, вентилация и климатизация).

Независимо дали става въпрос за регулиране на вентилация или вода, можете лесно да намерите подходящия резервен задвижващ механизъм (изпълнителен механизъм за седлови вентил, ротационен изпълнителен механизъм, изпълнителен механизъм, изпълнителен механизъм за вентилация) от Belimo, за да модернизирате инсталацията си с най-добро качество и най-висока производителност.

Пълната продуктова гама от сензори на Belimo вече е интегрирана в приложението.