Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Надеждност, която познавате и очаквате

Сензорите за ОВК на Belimo предлагат изключителна надеждност, лесен монтаж и безпроблемна интеграция с основните системи за сградна автоматизация (BAS). Иновативният дизайн на корпуса, който не изисква инструменти, позволява бърз монтаж и лесно въвеждане в експлоатация и предлага защита NEMA 4X / IP65. Продуктовата гама включва прецизни сензори за измерване на температура, влажност, налягане, CO₂ и летливи органични съединения (VOC) в тръбопроводи и канали. Предлагат се различни изходни сигнали, за да отговорят на нуждите на вашата система.

Иновации за спокойствие

Лесен монтаж и въвеждане в експлоатация

Каналните сензори на Belimo имат допълнителен корпус IP65 за лесен монтаж и въвеждане в експлоатация. Монтираните принадлежности са включени в обхвата на доставката. Сензорите се характеризират с избираеми на място температурни диапазони и диапазони на налягане, висока точност, надеждност и самокалибриране.

Продуктова гама

Belimo RetroFIT App

С помощта на Belimo RetroFIT App можете да замените по-специално вашите остарели или дефектни изпълнителни механизми и сензори от различни доставчици с устройства от Belimo в областта на ОВК (отопление, вентилация и климатизация).

Независимо дали става въпрос за регулиране на вентилация или вода, можете лесно да намерите подходящия резервен задвижващ механизъм (изпълнителен механизъм за седлови вентил, ротационен изпълнителен механизъм, изпълнителен механизъм, изпълнителен механизъм за вентилация) от Belimo, за да модернизирате инсталацията си с най-добро качество и най-висока производителност.

Пълната продуктова гама от сензори на Belimo вече е интегрирана в приложението.

Специфични за клиента продукти

Обновлението или рехабилитацията на съществуваща ОВК система представлява допълнително предизвикателство, особено когато сградата е частично или напълно заета. В тази ситуация бързият и лесен монтаж е от решаващо значение. Ето защо изборът на компоненти и тяхната съвместимост със съществуващата система са от първостепенно значение. Нашите решения за рехабилитация са насочени към качеството и надеждността. В резултат на това нашите продукти спомагат за повишаване и гарантиране на производителността и работата без необходимост от поддръжка на вашата ОВК система. Ако не откриете това, което търсите, в нашата широка продуктова гама, ние ще произведем специфичната за вас свързваща част в нашия цех (като започнем от размер на опаковката 1).

 • Различни типове и дължини на кабелите с или без куплунг. 
 • Решение за механично и електрическо свързване, адаптирано към вашата съществуваща система/компоненти.

Ние предлагаме „пълен пакет без грижи“ за вашето приложение.

 • Предимства за клиентите
 • Софтуер / Добавки
 • Истории на успеха
Предимства за клиентите

Главни изпълнители / инвеститори

Фокусът ви е върху рентабилността на сградите. Това включва не само инвестиционните разходи, но и разходите по време на текущата експлоатация/обслужване. Устойчивостта и прозрачността на разходите са важни за вас. Предлагаме датчици за въздуховод Belimo:

 • Широк набор за всички изисквания за вентилация и регулиране на вода, както и за рехабилитация
 • Бързи срокове на доставка
 • Компетентна поддръжка през целия живот на продукта
 • Известно високо качество на Belimo
 • Отлично съотношение между цена и производителност
 • Бърза амортизация
 • 5 години гаранция

Инженери-консултанти

Планирането на ОВК системи е вашата основна компетентност. Непрекъснато търсите нови, иновативни начини за пестене на енергия и подобряване на климата в помещението. Работите с най-модерните методи и използвате данни от доставчици/производители за планирането си. Датчиците за въздуховод на Belimo предлагат:

 • Съвместимост с всички разпространени системи за сградна автоматизация (BAS), което ги прави подходящи за използване във всяко приложение за ОВК.
 • BIM данни и STEP файлове в селектора на Belimo VDI
 • Достъп до данни за приложение за интегриране в последователността на управление на BAS благодарение на комуникационните протоколи BACnet и Modbus
 • Висококачествени и устойчиви материали
 • Съответствие с изискванията на IP65 и Сертификати UL
 • 5 години гаранция

Системни интегратори

Вашата задача е да проектирате системи за управление на сгради и да интегрирате оптимално контролните устройства. Вашата цел е да намалите сложността и да осигурите прозрачност за непрекъснато оптимизиране на строителната технология. Предлагаме датчици за въздуховод Belimo:

 • Безпроблемна съвместимост с всички разпространени системи за сградна автоматизация и контрол (BACS)  
 • Намалено окабеляване и настройка на параметрите
 • Пълна гама от полеви решения със сензори за измерване на температурата, влажността, налягането, дебита, CO2 и летливите органични съединения (VOC) в тръби, въздуховоди и на открито
 • Първокласно обслужване и поддръжка
 • Тестване на точките с данни без инструменти за ефективна фаза на въвеждане в експлоатация.
 • Бързи срокове на доставка  
 • Висококачествени и устойчиви материали
 • 5 години гаранция

Специализирани търговци на едро

Клиентите ви разчитат на висока наличност, лесен избор и кратки срокове за доставка на продуктите, които предлагате. Нуждаете се от бърз и лесен достъп до информация, както и от цялостна техническа поддръжка от страна на вашите доставчици. Предлагаме датчици за въздуховод Belimo:

 • Бърз и лесен избор на продукти и монтаж благодарение на оптимизираната ни продуктова гама
 • Бързи срокове на доставка и кратки маршрути
 • Компетентна следпродажбена поддръжка през целия живот на продукта
 • 5 години гаранция

Монтажници / производител на инсталации

Монтажът на ОВК строителна технология в сградите е вашата професия. За да извършите работата си, се нуждаете от правилните продукти в точното време на обекта. Лесният монтаж и експертната поддръжка ви позволяват да спазвате плътно графика си. Предлагаме датчици за въздуховод Belimo:

 • Подвижна монтажна планка и пружинна скоба за лесен монтаж
 • Избираеми обхвати на измерване на място
 • Намалено окабеляване и настройка на параметрите благодарение на комуникационните протоколи BACnet и Modbus

Собственици на сгради

Подобряването на комфорта и консумацията на енергия, както и обикновеното разширяване и обновяване на сградата са постоянно предизвикателство за вас. Оптимизирането на вашата ОВК система с възможно най-малко усилия и ниски разходи е в центъра на вниманието. Предлагаме датчици за въздуховод Belimo:

 • Уникален дизайн с капак с щракване, позволяващ бърз монтаж и лесно въвеждане в експлоатация, както и защита съгласно IP65
 • Достъп до данни на приложението чрез комуникационните протоколи BACnet и Modbus и намалено окабеляване и настройка на параметрите
 • Надеждни и точни измервателни стойности
 • Бързи срокове на доставка
 • Компетентна поддръжка през целия живот на продукта
 • 5 години гаранция

Мениджъри на сгради / поддръжка на сгради

Управлението, контролът и експлоатацията на сградите и тяхното техническо оборудване са част от ежедневните ви задачи. Търсите решения за осигуряване на комфорт в помещенията и оптимизиране на работата на системата. Цените простите и прозрачни системи и, ако е необходимо, бързата доставка на резервни части и наличната поддръжка по всяко време. Предлагаме датчици за въздуховод Belimo:

 • Бърза и лесна рехабилитация в комбинация с приложението Belimo Retrofit App
 • Уникален дизайн с капак с щракване, позволяващ бърз монтаж и лесно въвеждане в експлоатация, както и защита съгласно IP65
 • Модулни винтови връзки, които позволяват различни конфигурации на монтиране и кабелите за гъвкаво сглобяване и монтаж
 • Надеждни и точни измервателни стойности
 • Бързи срокове на доставка
 • Компетентна поддръжка през целия живот на продукта
 • 5 години гаранция
Софтуер / Добавки

апликация Belimo Assistant

С апликацията Belimo Assistant вашият смартфон осигурява безжична работа на място за клапи, VAV и изпълнителни механизми на вентили от последно поколение.

Ефективно въвеждане в експлоатация, бърза проверка на работата по време на експлоатация, удобен за използване и готов за обслужване винаги, когато е необходимо. Проста адаптация за преобразуване. Документирайте и изпратете данните за настройките и работата си.

Belimo RetroFIT App

С помощта на Belimo RetroFIT App можете да замените по-специално вашите остарели или дефектни изпълнителни механизми и сензори от различни доставчици с устройства от Belimo в областта на ОВК (отопление, вентилация и климатизация).

Независимо дали става въпрос за регулиране на вентилация или вода, можете лесно да намерите подходящия резервен задвижващ механизъм (изпълнителен механизъм за седлови вентил, ротационен изпълнителен механизъм, изпълнителен механизъм, изпълнителен механизъм за вентилация) от Belimo, за да модернизирате инсталацията си с най-добро качество и най-висока производителност.

Пълната продуктова гама от сензори на Belimo вече е интегрирана в приложението.

BIM добавка за Autodesk Revit

3D модели на данни с техническа информация от Autodesk Revit чрез BIM добавка

Тази добавка ви позволява да избирате изпълнителни механизми, вентили и сензори Belimo от една база данни и след това да ги добавяте към проекта за информационно моделиране на сгради с техническите им данни чрез плъзгане и пускане. По този начин всички потребители на BIM имат достъп до всички данни в структуриран и класифициран вид във формат Revit MEP.

Belimo RetroFIT App

With the Belimo RetroFIT App, you can specifically replace your outdated or defective actuators and sensors from various suppliers with devices from Belimo in the HVAC industry (heating, ventilation and air conditioning).

Be it for ventilation or water applications, you can easily find the right replacement actuator (globe valve actuator, rotary actuator, actuator, ventilation actuator) from Belimo to modernise your installation with the best quality and highest performance.

The complete product range of Belimo sensors is now also integrated in the app.

Истории на успеха

Belimo RetroFIT App

With the Belimo RetroFIT App, you can specifically replace your outdated or defective actuators and sensors from various suppliers with devices from Belimo in the HVAC industry (heating, ventilation and air conditioning).

Be it for ventilation or water applications, you can easily find the right replacement actuator (globe valve actuator, rotary actuator, actuator, ventilation actuator) from Belimo to modernise your installation with the best quality and highest performance.

The complete product range of Belimo sensors is now also integrated in the app.