Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Малки устройства, голям ефект.
Иновации в помощ на комфорта

Високотехнологичната сградна автоматизация е незаменима за осигуряването на добро качество на въздуха и приятни температури за възможно най-добри условия в помещението. Идеалното качество на въздуха обаче не е единствената предпоставка за комфорт в помещението. В помещенията и въздуховодите трябва да се поддържа съотношение на налягането между захранващия и рециркулационния въздух. Възможността за контролиране на условията в отделните помещения е още по-важна. Надеждните компоненти на ОВК от Belimo идеално хармонизират тези влияещи фактори, като осигуряват комфорт в помещението и производителност по всяко време в различните помещения.
Компонентите за затопляне и охлаждане в централната инсталация, вентилационните блокове и терминалните устройства за помещението са снабдени със сензори, изпълнителни механизми за ПЖР и регулиращи вентили, които са свързани в мрежа помежду си за най-добро усещане за комфорт в помещенията. Нашите интелигентни компоненти за ОВК предоставят отлично качество на въздуха за най-високо ниво на комфорт в помещенията.

Нашите сензори – основата на комфорта

Обхватът на сензора на Belimo е резултат от повече от четири десетилетия опит, изследвания и фокусиране върху предоставянето на технологии с добавена стойност на клиентите на целия ОВК бранш. Уникалният дизайн на сензорите гарантира лесен монтаж и безпроблемно вграждане, което води до намалени разходи и оптимална производителност на системата. Ние предлагаме пълна гама от сензори с висока точност и дългосрочна стабилност, което води до повишен комфорт на закрито.В нашето богато продуктово портфолио можете да откриете сензори за измерване на температура, влажност, налягане, CO2, летливи органични съединения (ЛОС/VOC) и дебита в тръби, въздуховоди и приложения на открито.Можете да се снабдявате с всякакви видове устройства за ОВК на полево ниво за всеки строителен проект направо от Belimo.

Научете повече: ключови фактори, които оказват влияние на топлинния комфорт

Въпреки че има насоки за качеството на въздуха в помещенията, ситуативните променливи, като функцията на помещението, облеклото, нивото на активност на хората в помещението, както и специфичните лични нужди на обитателите на помещението варират значително. Температурата на помещението става толкова по-осезаема, колкото по-дълго човек е в него. По време на отоплителния период препоръчителната температура на нивото на пода варира от 20 до 22 °C (в сравнение с 25 до 26 °C през лятото). Прекалено високата или ниската влажност също оказва влияние върху комфорта, производителността и дори здравето.Научете повече за факторите, които оказват влияние на топлинния комфорт.

Независими от налягането регулиращи вентили за перфектно балансиран комфорт в помещението

Независимите от налягането регулиращи вентили (PI) гарантират, че хидравличните системи са перфектно балансирани по всяко време, което води до повишен комфорт. Технологията на сферичния вентил увеличава до максимум енергоспестяването на помпените системи с променлив дебит, като същевременно се справя с уникалните предизвикателства при управлението.Гледайте Belimo Talk по-долу и научете повече за динамиката на хидравличната система и как да гарантирате, че характеристиките на сградата съвпадат перфектно с проектния размер на вентилите.Belimo предлага серия от независими от налягането (PI) регулиращи вентили; от PIQCV, супер компактен PI вентил, ePIV, електронен PI вентил, предлагащ истинско измерване на потока до Energy Valve, който оптимизира, документира и доказва производителността на водната намотка.

Научете от Родриго: как да осигурите комфорт с независими от налягането вентили

Моля приемете бисквитки за предпочитания за да гледате това видео.

Научете от Родриго: как да постигнете перфектно балансирана хидравлична система

Осигуряването на необходимия дебит в хидравлични системи може да бъде предизвикателство при промени в налягането. Hydronic Simulator Belimo ви помага да разберете динамиката на хидравличната система с ръчно балансиране и независими от налягането вентили.Изтеглете Belimo Hydronic Simulator™ като Excel файл и научете как да използвате Belimo Hydronic SimulatorTM в Belimo Talk, преподаван от Родриго.

 

Моля приемете бисквитки за предпочитания за да гледате това видео.

Изпълнителните механизми на променливия въздушен дебит (VAV) осигуряват перфектно балансиран комфорт в помещението 

Друг фактор за комфорта на обитателите е скоростта на движение на въздуха. Когато има течения (често в помещения, където вентилационните и климатичните системи са дефектни), охлаждането чрез изпаряване се увеличава върху човешката кожа, което може да бъде неприятно за много хора. Скоростта на въздуха също е важна за акустиката на помещението. Твърде високите въздушни скорости при кутии с променлив въздушен дебит (VAV) и изходи за въздух могат да причинят разсейващ шум и свирене.