Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Оптимизирани трошоци за контролирана клима на просторија

Собните и системските решенија на Belimo опфаќаат комплетна програма за оптимизирани трошоци за контрола на зоните и поединечните простории - во зоните на комфор, како и во индустријата, трговијата и чувствителните работни области. На крајот на краиштата, здравјето, благосостојбата и продуктивноста во голема мера зависат од климата на просторијата.

Повеќе комфор, подобрена работна средина, максимална енергетска ефикасност

Оптимални решенија за актуатори и контрола на протокот на воздух

Опсег на продукти

VAV-Compact – ефикасна собна контрола со само еден уред

Актуатор, контролер и сензор – VAV-Compact е економично решение за системи за варијабилен и постојан волуменски проток во канцелариски згради, хотели, болници итн. сѐ во еден уред. Специјални ротациони актуатори од 5, 10 и 20 Nm, како и линеарни актуатори со 150 N кои се вклопуваат во волуменските единици за проток (VAV/CAV) со различни големини и типови. Контролерите VAV-Compact може да се контролираат конвенционално со користење на аналогни сигнали преку BACnet, Modbus, KNX или преку Belimo MP-Bus.

Кога користите bus-поврзување, може да се поврзе дополнителен сензор на секој VAV-Compact. Сензорскиот сигнал е дигитализиран и достапен како податочна точка.

Опсегот на продукти за ретрофит на VAV е достапен за замена на контролорите на волуменски проток на локацијата во единицата за волуменски проток (замена еден-на-еден или проширување на функцијата за комуникативни варијанти).

VAV-Universal – максимална флексибилност за поголеми барања

Модуларната структура на опсегот на продукти на контролери VAV-Universal со интегриран сензор за диференцијален притисок овозможува идеална комбинација на моторизација на контролорот и дамперите. Со овој опсег на продукти може да се создадат индивидуални решенија за сите посебни апликации во областа на вентилацијата.

Апликации
Волуменски проток VAV/CAV
Збир на волуменски проток
Притисок на канал и просторија

Сензор за диференцијален притисок
D3 - Проток (динамичен) погоден за зона на комфор
М1 - Дијафрагма (статичка) погодна за загаден воздух
M1R - Дијафрагма (статичка) за контрола на притисок на просторија

CMV вентилација на апартман

Комплетната VAV контролна единица со сензор за брзина на воздух, актуатор и перка на дамперот е оптимизирана за притисно-независни VAV апликации во контролирана вентилација на апартман. Интегрираниот термо-анемометриски мерен систем е дизајниран да ги евидентира дури и најмалите брзини на воздухот. Ова овозможува енергетски оптимизирано работење на поединечни системи без да се жртвува комфорот.

Вентилатори контролирани според потреба

Ефикасната контрола на вентилатор е витален дел од модерен и енергетски ефикасен систем за вентилација. За да се постигне тоа, потребните собни волумени се мерат од страна на сензорите за присуство, температура и квалитет на воздух и се обработуваат како вредност на одредна точка за децентрализирани контролери на волуменски проток. Истите потоа генерираат сигнали за потреба за вентилаторите и единиците за регулирање воздух. Директно контролираните EC вентилатори сега сѐ повеќе се користат за контрола на моќноста. 

Интелигентните контроли со функцијата Fan Optimiser ги снимаат позициите на перките на дамперите на контролорите на волуменски проток преку bus-систем (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus) и ја користат евалуацијата како сигнал за побарувачка за енергетски ефикасна контрола на вентилаторот.

Потребно: комуникативни VAV решенија од Belimo!

 • До 50 % помала потрошувачка на енергија благодарение на ситуациите на делумно оптоварување
 • Намален шум при проток
 • Намалена загуба на притисок во канал

8 причини за користење на дампер актуатори од Belimo

1. Правилен актуатор за секоја апликација за HVAC

2. Енергетски ефикасна моторизација

3. Бескомпромисна безбедност

4. Вистинскиот производ во вистинско време

5. Лесна, универзална инсталација

6. Подготвени за иднината

7. Брз и едноставен ретрофит

8. Швајцарски квалитет од Belimo од 1975 година

Производи специфични за потрошувачот

Деновиве, предизвиците во текот на планирањето и на конструкцијата се многу тешки за совладување со користење на стандардните производи, и токму заради тоа решенијата специфично изготвени за потрошувачите стануваат се поважни. Ние можеме да го направиме актуаторот што ви е потребен – со должина на кабел, конектор приклучок и параметрирање што вие ќе ги специфицирате. 

 • Различни типови и должини на кабли со или без конектор приклучок. 
 • Означување на производот со информации за вашиот клиент (на пр. каде треба да се инсталира актуаторот во зградата). 
 • Разни опции за монтажа (приспособени на вашата ситуација на инсталација на локацијата). 
 • Широк опсег на електрични и механички додатоци. 
 • Се грижиме за параметрирањето за вас (на пример, приспособливо време на работа, прекинувач диференцијал и bus параметри).
 • Функционален тест, затоа што Belimo значи тестиран квалитет.

Ние ви нудиме „целосен пакет без никакви дополнителни грижи“ за ваша апликација.

 • Предности за клиентите
 • Софтвер/плагини
Предности за клиентите

Инженери консултанти

Планирање HVAC системи е вашата основна компетенција. Постојано барате нови и иновативни начини за заштеда на енергија и подобрување на климата на просторија. Работите со најмодерните методи и користите податоци од снабдувачи/производители за вашето планирање. Како клиент на Belimo, имате корист од бројни предности:

 • Високо чувствителниот и снажен сензорски систем за прецизно мерење на диференцијален притисок за регулирање и на најмалиот волумен на воздухот
 • Голема флексибилност во изборот на производи за интегрирање во објекти благодарение на различните интерфејси. Аналогните сигнали со дополнителна bus комуникација нудат флексибилни можности за користење и создаваат транспарентност во однос на контролата и трендовите
 • Со можност за DCV (Fan Optimiser) за модерни концепти на потребна контролирана вентилација во согласност со DIN EN 15232. Евидентирање на зоните преку соодветните VAV дампери ја обезбедува соодветната контролирана варијабла за вентилаторите  
 • Производите на Belimo за VAV се изградени, калибрирани и приспособени од сите познати производители (OEM) за нивните VAV единици - како оперативно системско решение

Интегрирачи на системи

Вашата задача е да дизајнирате системи за управување со објекти и оптимално да ги интегрирате уредите во поле. Вашата цел е да ја намалите комплексноста и да загарантирате транспарентност за непрекината оптимизација на технологијата за објект. Како клиент на Belimo, имате корист од бројните предности:

 • Подготвен за работа веднаш по инсталирањето на VAV единицата и електричното поврзување
 • Голема флексибилност за интеграција во објекти благодарение на различните интерфејси. Аналогните сигнали со дополнителна bus комуникација и повеќе bus-способности нудат флексибилни можности за користење и создаваат транспарентност во однос на контролата и надгледувањето
 • Поддржани се обични bus-интерфејси, како што се BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-Bus
 • Поддршка базирана на алатки за пуштање во употреба и дијагностика (зачувување/печатење податоци за поставките, графички приказ на трендови)
 • Класично жично параметарирање, како и апликација за помошник на паметни телефони за бесконтактен пристап - дури и кога напојувањето е исклучено

Инсталатери/инженери на постројка

Инсталацијата на HVAC технологијата за објект е ваша дејност. За да ги извршите вашите задачи, потребни ви се правилните производи во правилно време на локацијата. Лесната монтажа и стручната поддршка ви овозможуваат да го исполните вашиот густ распоред. Како клиент на Belimo, имате придобивки од бројни поволности:

 • Висококвалитетни и цврсти компоненти – докажани милион пати
 • Едноставно поврзување со жици со низок потенцијал за грешки благодарение на конзистентниот концепт на боја и нумерација.
 • Почетна дијагностика без алатки благодарение на LED диоди: на пр. дали има напојување?
 • Едноставен функционален тест, на пр. отворете или затворете го дамперот со апликацијата за помошник за паметни телефони преку бесконтактен пристап

Сопственици на објекти

Подобрувања во комфорот и потрошувачката на енергија, како и едноставните проширувања на објекти и надградби се постојани предизвици за вас. Оптимизирањето на вашиот HVAC систем со најмал можен напор и ниски трошоци е главен фокус. Како клиент на Belimo, имате придобивки од бројните поволности:

 • Висококвалитетни, апсолутно прецизни и во исто време снажни компоненти во еден производ
 • Докажано милион пати
 • Енергетски ефикасен систем за вентилација, заснован на реалните потреби за вентилација на просториите – од дамперот VAV до вентилаторот
 • Зголемен комфор во зависност од конфигурацијата на системот (квалитет на воздухот, температура) и намален шум на проток
 • Највисоко ниво на транспарентност благодарение на различните функции на алатките, како што се онлајн тренд и други функции

Менаџери на објекти/одржување на објекти

Управувањето, контролата и работата на објектите и нивната техничка опрема се дел од вашите секојдневни задачи. Барате решенија за да го загарантирате комфорот на просториите и да ја оптимизирате работата на системот. Ги цените едноставните и транспарентни системи и брзата испорака на резервни делови и поддршка во секое време кога е потребно. Како клиент на Belimo, имате корист од бројните предности:

 • Технологија на траен актуатор без одржување
 • Едноставна инсталација
 • Сеопфатни комплети за ретрофит во опсег на продукти за надградба на постоечката контролна опрема
 • Функции за бесконтактна дијагностика и тестирање преку паметен телефон
 • Лесна адаптација на системските решенија за конверзии
 • Кратки времиња на испорака
 • Опфатна поддршка низ целиот работен век на производот
 • 5-годишна гаранција

OEM

Во вашите производи ќе користите компоненти од избрани добавувачи. Вие секогаш ја барате најдобрата вредност за вашите пари. Висок квалитет и единствени функции, скроени само за вашата апликација, додаваат уште поголема вредност и овозможуваат да се разликувате од вашата конкуренција. Одличната техничка поддршка и едноставната деловна трансакција се очигледни за вас. Како клиент на Belimo, имате корист од бројните предности:

 • Сеопфатен опсег на продукти за економична контрола на зоните и поединечните простории – во областите на комфор, како и во индустријата, трговијата и чувствителните работни области
 • Решенијата специфични за клиентите нудат зголемена додадена вредност
 • Висококвалитетни, координирани компоненти за максимална прецизност и долг работен век
 • Оптимизирана поддршка за алат за параметрирање и калибрација во фабриката
Софтвер/плагини

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App за работа на локација на уреди со вграден интерфејс NFC

Целосна транспарентност во секое време во врска со решението со актуатор на Belimo за HVAC и работата на вашиот систем. Со Belimo Assistant App, вашиот паметен телефон или таблет овозможува безжично ракување на локација за VAV, сензори, дампери и актуатори на вентили.

Функции 
Приказ на идентификациските податоци: тип на уредот, позицијата, ознаката, серискиот број, MP адресата
• Работни податоци и параметри за поставување: специфични за уредот
• Праќање податоци за работењето и поставувањето директно од системот, преку е-пошта, WhatsApp, SMS 
• Страница за дијагноза: информации специфични за состојбата на уредот
• Складирање на податоците за работа и поставување во белешки
• Трансмисија на податоци со деенергизиран актуатор или за време на тековна работа
• Автоматска адаптација на јазикот (DE / MK / FR / IT)

Belimo RetroFIT App

Со апликацијата RetroFIT на Belimo, можете специфично да ги замените вашите застарени или дефектни актуатори и сензори од различни добавувачи со уреди од Belimo во HVAC индустријата (греење, вентилација и климатизација).

Без разлика дали се работи за примени за вентилација или вода, можете лесно да го најдете правилниот заменски актуатор (актуатор за притисен вентил, ротационен актуатор, актуатор, актуатор за вентилација) од Belimo за модернизација на вашата инсталација со најдобриот квалитет и највисоки перформанси.

Целосниот опсег на продукти на сензори од Belimo сега е интегриран и во апликацијата.

Belimo MP-Bus

Компјутерска алатка на Belimo (MFT-P)
Софтвер за приспособување и дијагностика за MF/MP/MOD/LON/KNX актуатори, вкл. пожарна заштита.
За оперативни системи Windows.

Сервисна алатка ZTH EU

Сервисната алатка ZTH EU ја поедноставува дијагностиката, оперативната проверка и поставувањето за уредите за HVAC перформанси. Поврзани директно со параметариран или комуникативен актуатор од Belimo, тековните вредности може да се читаат на локацијата и веднаш да се ресетираат.

Кога користите ZTH EU како интерфејс за компјутерската алатка (MFT-P), соодветниот USB-драјвер е инсталиран кога се инсталира компјутерската алатка. Драјверот може и да се преземе овде и да се инсталира одделно.

BIM плагин за Autodesk Revit

3D податочни модели со технички податоци од Autodesk Revit преку BIM плагин

Овој плагин ви овозможува да изберете актуатори, вентили и сензори од Belimo од една база на податоци и потоа додајте ги во проектот за моделирање податоци за објект со нивните технички податоци преку влечење и спуштање. Сите корисници на BIM имаат така пристап до сите податоци во структурирана и класифицирана форма во формат Revit MEP.

Belimo RetroFIT App

With the Belimo RetroFIT App, you can specifically replace your outdated or defective actuators and sensors from various suppliers with devices from Belimo in the HVAC industry (heating, ventilation and air conditioning).

Be it for ventilation or water applications, you can easily find the right replacement actuator (globe valve actuator, rotary actuator, actuator, ventilation actuator) from Belimo to modernise your installation with the best quality and highest performance.

The complete product range of Belimo sensors is now also integrated in the app.