Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Retrofit

Решенијата на Belimo Retrofit овозможуваат удобна замена и модернизација на комбинации на вентили, актуатори на вентили или дампер актуатори во постоечките инсталации. Тие нудат исплатлива, доверлива и ефикасна замена за производите на многу конкуренти во постоечките апликации за да се обнови функционалноста на вашите HVAC системи со минимален прекин.

Belimo RetroFIT App

Со Belimo RetroFIT App, можете специфично да ги замените вашите застарени или дефектни актуатори и сензори од различни добавувачи со уреди од Belimo во индустријата на HVAC (греење, вентилација и климатизација).

Без разлика дали станува збор за апликации за вентилација или водени апликации, можете лесно да го најдете вистинскиот заменски актуатор (актуатор за притисен вентил, ротационен актуатор, актуатор, актуатор за вентилација) од Belimo за да ја модернизирате вашата инсталација со најдобар квалитет и највисоки перформанси.

Целосниот опсег на продукти на сензорите Belimo сега, исто така, е интегриран во апликацијата.