Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Ефективна ли е Вашата сграда в потреблението на енергия? Разберете тук!

Пълно предлагане на иновативни контролни устройства за ОВК

Belimo си спечели мястото на лидер на пазара, като цени изобретателността и майсторството и никога не почива на постиженията. Просто казано, ние се стремим да създаваме изпълнителни механизми за ПЖР, регулиращи вентили и сензори, които решават предизвикателствата, свързани с комфорта и енергията, работят безупречно и печелят вашето доверие чрез дълъг и продуктивен живот.

Добре дошли. Посетете ни на ISH във Франкфурт.

На нашия щанд ще имате възможност да се запознаете с всички наши иновации и продуктовата ни гама и да разгледате практическите им приложения.

Малки устройства. Голям ефект. Интелигентното потребление на електроенергия защитава климата и намалява оперативните разходи. С малките и изключително ефективни изпълнителни механизми, вентили, сензори и измервателни уреди на световния пазарен лидер Belimo разполагате с точните решения за ефикасно управление, наблюдение и оптимизиране на енергийните потоци в сградите. Така ще можете да осигурите здравословен климат в затворените помещения в нови, както и във вече съществуващи сгради.

Иновации в областта на комфорта, енергийната ефективност и безопасността за сгради

Повече от 40 години Belimo успешно се фокусира върху пазарите за отопление, вентилация и климатизация, като предоставя качествени решения, които ще повишат енергийната ефективност; ще намалят разходите за монтаж с най-бързите срокове за доставка в областта на индустрията. Нашите иновативни продукти винаги са били предназначени да помагат за постигане на целите по-добре, по-бързо и по-икономично. Инвестирането в нови технологии е ключът към нашия успех и Belimo ще продължи да предлага продукти, за да помога на бизнеса да успее.
CESIM е методът на Belimo за иновативна строителна технология със сензори, вентили и изпълнителни механизми. CESIM осигурява комфорт, енергийна ефективност, сигурност за хората и тяхната собственост, като също така осигурява лесен монтаж, въвеждане в експлоатация и намалени усилия за поддръжка.

Наградени със знака за ефективно решение на Solar Impulse

Фондация Solar Impulse предостави портфолио от 1000 иновативни решения, които отговарят на високи стандарти за устойчивост и рентабилност. Горди сме да обявим, че Belimo Energy Valve™ бяха избрани за едно от 1000-те решения, удостоени със знака за ефективно решение на Solar Impulse.

Основни изисквания към системите за ОВК за здравословно качество на въздуха в помещенията

Хората прекарват приблизително 90 процента от времето си на закрито и вдишват 12 000 литра въздух на ден. Ето защо е важно да разберем силното влияние, което качеството на въздуха в помещенията оказва върху нашето благосъстояние. Belimo споделя своите задълбочени познания за въздействието на влажността в помещенията, летливите органични съединения и системите за централно пречистване на въздуха и представя ценни предложения за Вашето здраве.

Belimo интервюира инженери-консултанти и експерти в областта на вентилационния сектор по цял свят, за да идентифицира приоритетите в усилията си да създаде здравословна среда на въздуха в помещенията в дадена сграда. В процеса се появиха седем основни фактора за осигуряване на здравословен въздух на закрито в нежилищни сгради.

Научете повече за:

Комбиниране на измерване и управление на енергията, сертифицирано измерване и отчитане на топлинна енергия и фактуриране

Belimo Energy Valve™ обединяват в едно устройство измерването на енергията, управлението, делта Т мениджър и, ако е необходимо, фактурирането с помощта на IoT Интернет на нещата. Той предлага безпроблемна и директна интеграция към BMS или към платформи за наблюдение, базирани на IoT, с мониторинг, базиран на IoT, инструменти за подобряване на производителността и данни за фактуриране. Двата свята на "енергийното управление" и на "сертифицираното измерване и отчитане на топлинна енергия" се обединяват. Съчетаване на функции за ефективност, за да спестите време и пари.

Ултразвуков сензор за поток с измерване на гликол

Надеждното измерване на потока е от съществено значение за постигане на максимална ефективност на ОВК системите и осигуряване на комфорт на обитателите. Новият дебитомер на Belimo използва ултразвукова технология за транзитно време, за да осигури точни и повтарящи се измервания на дебита на вода и смеси от вода и гликол без отклонение във всяко приложение за ОВК.

  • Многоточкова мокра калибрация за осигуряване на точност и повторяемост.

  • Патентованата логика за компенсиране на температурата и гликола елиминира ръчната калибрация.

  • ±2% точност на отчитане и ±0,5% повторяемост осигуряват точно и прецизно измерване на потока.

Преминаване към изграждане на IoT с иновативни продукти

Свързаността винаги е била ключова характеристика на нашите продукти.Осигуряването на още по-добри продукти с правилната дигитална връзка е нашият фокус понастоящем и в бъдеще. 

Екосистемата от IoT устройства на Belimo позволява гъвкава системна интеграция през всички разпространени комуникационни протоколи за сградна автоматизация и IoT платформи на сгради. С помощта на допълнителната връзка към IoT сградите могат да бъдат по-лесно оптимизирани, управлявани и поддържани.