Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Движење кон IoT за објекти
Со иновативни производи

Поврзувањето отсекогаш беше клучна карактеристика на нашите производи. Со производите на Belimo подготвени за IoT и нивните вредни податоци, нашите клиенти можат:

  • да поврзуваат уреди во поле со заеднички комуникациски протоколи за автоматизација на објекти и паралелно на модерни платформи IoT за објекти;
  • да уживат во моќта на поврзан дигитален екосистем;
  • да преземат целосна контрола над нивните податоци;
  • да имплементираат ефективна оптимизација и стратегии за заштеда на енергија во вашите објекти;
  • да ги намалат трошоците за инсталација и одржување.

Овозможувањето на уште подобри производи со точно дигитално поврзување е нашиот фокус сега и во иднината. 

Брзи врски до најпрегледуваните секции:

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Дигитален екосистем на Belimo

Екосистемот на IoT-уредите на Belimo овозможува флексибилна интеграција на систем низ сите заеднички комуникациски протоколи за автоматизација на објекти (BACnet, Modbus, ­Belimo ­MP-Bus) и платформи BIoT. Дури и со конвенционалната контрола преку аналогни позиционирачки сигнали, bus комуникацијата може да се користи за надгледување и натфрлање. 

Во меѓувреме, со помош на дополнителното поврзување со IoT, објектите може полесно да се оптимизираат, управуваат и одржуваат. Нашите клиенти може да се поврзуваат, да ги надгледуваат и контролираат нивните уреди без дополнителни трошоци, поврзување кое едноставно е интегрален дел од нашите IoT-производи. Оптимизацијата во дигиталниот екосистем на Belimo целосно го искористува потенцијалот за енергија и овозможува препорачани поставки за ефикасна работа за подобрување на изведбата и стабилноста на системот

Имаме принципи на кои можете да им верувате

Нашиот кредибилитет како фокусиран добавувач на уреди во поле е клучен. Ја разбираме потребата за отворена и беспрекорна интеграција на нашите уреди во решенија за нашите клиенти и овие принципи се отсликуваат низ нашите производни линии за IoT. Нашите клиенти ги поседуваат податоците од своите уреди и можат слободно да ги анализираат, користат и дури и да ги бришат како што сакаат. Затоа овозможуваме отворен Client-API за кој било корисник или ентитет овластен од клиентот.

Ова се нашите принципи за IoT:

Безбедност и приватност

Поврзувањето за IoT на објекти ги прави нашите HVAC системи попаметни, но критичните податоци за работењето треба да бидат безбедни и сигурни. Затоа екосистемот за IoT на Belimo ги штити податоците во облак и гарантира комуникација на уредите преку безбедни врски и соодветно управување со корисничките права за пристап.

Друг клучен предизвик за IoT е приватноста на податоците, односно кој ги контролира и кој ги гледа. Belimo ги складира сите податоци за системот во безбедно складиште до кое само овластените корисници имаат пристап до нивните податоци. Сметкава овозможува пристап и до интерфејс преку веб-апликација лесна за користење и што се приспособува.

Архитектура на екосистемот IoT

Екосистемот за IoT на Belimo гарантира максимална сигурност и ефикасност за поврзаните уреди на Belimo и нивните апликации на интернет. Безбедните врски овозможуваат трансфер на податоци и пристапност до и од основниот облак, податоците за уреди и управувањето со сметка. Секој продуциран уред му е познат на облакот. Овој факт во комбинација со https безбедните врски ја олеснува комуникацијата. Belimo познава различни типови на поврзување во облак на своите производи. Трајните Ethernet или привремените NFC поврзувања за паметен телефон тековно се користат.

Апликации за бизнис во облак

Моќниот и безбеден клиентски интерфејс за програмирање аплкации (API) овозможува трети страни да развиваат свои услуги, т.н. „апликации од трета страна“. API на клиентот овозможува управување со сметка во облак и пристап за читање/запишување на поседуваните уреди, како и нивната состојба и историски податоци. Документацијата за API и токените за пристап се достапни за одобрените програмери на Belimo. Посетете го просторот за програмери на Belimo.

Типови на поврзување

Уредите за IoT на Belimo имаат неколку можности за поврзување со дигиталниот екосистем на Belimo. Трајното поврзување преку Ethernet овозможува уредот да има трајна размена на податоци и инстантен далечински пристап од и до екосистемот за IoT преку API за уред. Технологијата NFC и APP овозможуваат краткорочна синхронизација на податоците и привремен далечински пристап преку паметен телефон со уреди опремени со NFC и од паметен телефон со екосистемот за IoT.

Вистинско дигитално партнерство

Нашите IoT-уреди се добри „тимски играчи“ во системот за управување со објект или модерно BIoT-решение. Многу важните карактеристики на поврзување вградени во секој производ се дизајнирани со нивната конкретна примена за мерење, далечинска контрола и одржување. Тоа што ги издвојува нашите уреди е нивниот интегрален IoT-екосистем кој ефективно го поврзува виртуелниот дигитален свет со реалниот свет.

Нашиот опсег на продукти за IoT

Придружете се на растечката заедница на програмери на Belimo

Подготвени сте да започнете со развивање на вашата нова апликација?

Belimo Developer Space ви овозможува да ја развиете вашата апликација преку визуализација и оптимизација на сите ваши уреди на Belimo во позиција, со симулација на услуги и одржување исто како и во вистински објект и споделување на овие детали со колеги и трети страни.

Имате прашања или коментари?

Контактирајте со нас: iot@belimo.ch

Документи