Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Уживајте во лесната инсталација

Уживајте во лесната инсталација

Лесната инсталација и брзото пуштање во употреба заштедуваат време. Уникатното заштитно куќиште за сензори или уреди кои овозможуваат пуштање во употреба со паметен телефон и без хартиени документи се два примера кои многу го редуцираат времето на инсталација. Belimo нуди најсеопфатен опсег на продукти, вклучително и апликации за доградба, со брза испорака до саканата локација.

Тоа што ви треба, испорачано на време

Belimo нуди најсеопфатен опсег на продукти, вклучително и апликации за доградба, со брза испорака до саканата локација.
Надградбата или доградбата на постоечка инсталација за греење, вентилација и климатизација претставуваат дополнителни предизвици, особено доколку објектот е делумно или целосно населен. Брзата и лесна инсталација станува клучна во овие ситуации, а изборот на компоненти може да биде од критично значење. Честопати, потребата за интегрирање на нови единици во постоечкиот систем може да доведе до проблеми со компатибилноста, што резултира со значителни одложувања. Еден начин да се надмине ова е да се изберат производи кои нудат „комплети за доградба“ специјално конструирани да обезбедат директен хардверски интерфејс помеѓу новите и старите компоненти. 

Пуштање во употреба на дофат на раката

Лесно пуштање во употреба и разрешување проблеми со актуаторите преку вашиот паметен телефон. Полето на комуникација во близина овозможува потпомогната конфигурација со паметен телефон, дури и доколку актуаторот не е поврзан на моќност.
Моќноста на паметните телефони отвора нови можности за брзо параметрирање и пуштање во употреба, како и за отстранување и надгледување проблеми по инсталацијата. Многу единици на Belimo се опремени со поле на комуникација во близина (NFC), што му овозможува на соодветен читач – како што е паметниот телефон – да ги интегрира и подеси овие компоненти без потреба од дополнителни алатки. Поважно е тоа што овој систем користи електромагнетна индукција за моќност на интерфејсот на поле на комуникација во близина на компонентата, овозможувајќи му пристап во двете состојби, односно вклучување или исклучување. Заедно со Belimo Assistant App, поле на комуникација во близина нуди широка конфигурација, дијагностика и алатки за пуштање во употреба на дофат на корисникот. Автоматските ажурирања гарантираат дека најновите единици се секогаш поддржани, вклучувајќи ги и додадените нови функции, и загарантирана е директна комуникација помеѓу единиците.

Дознајте повеќе за пуштање во употреба во облак од Џо

Во фазата на инсталација најмногу време одзема пуштањето во употреба и обидот да се убедат бројни единици од различни производители да работат во хармонија. Пуштање во употреба во облак отвора нови можности за брзо параметрирање и пуштање во употреба, како и за отстранување и надгледување проблеми по инсталацијата.

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Инсталација за момент

Belimo нуди комплетен опсег на сензори, конструирани со капак со притискање, што овозможува лесна инсталација и обезбедува заштита IP65/NEMA 4X.

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Научете од Дејвид колку е едноставно да се инсталираат сензори на Belimo

Времето на инсталација е важно, особено доколку го земеме предвид просечниот трошок за инсталирање сензор, вклучително и време за барање производи и додатоци, трошоци за материјал, инсталација и пуштање во употреба. 
Единствената конструкција на сензорите на Belimo нуди лесна инсталација и беспрекорна интеграција, што резултира со намалени трошоци и оптимални перформанси на системот. 
Нашите клиенти тврдат дека можат да заштедат значителни трошоци за работна сила и инсталација со користење на сензорите на Belimo, што во некои случаи може да изнесува и до 50 %.

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Дознајте повеќе за методите за интегрирање сензор од Дејв

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Приказни