Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Мали уреди, големо влијание.
Обезбедена енергетска ефикасност

Водечка енергетска ефикасност

Објектите се одговорни за околу 40 % од глобалните емисии на CO2. Паметната контрола на оптоварувањата за греење, ладење и вентилација има големо влијание врз енергетската ефикасност на објектите. Belimo го поставува стандардот за енергетски ефикасни решенија, како што се актуатори со ниска потрошувачка на електрична енергија, Belimo Energy Valve™ и технологијата топчести вентили.
Со оптимизирана и интелигентна контрола на објектот, можеме да ја заштитиме животната средина и нашите ресурси на одржлив начин. Намалувањето на потрошувачката на енергија во објектите преку зголемена енергетска ефикасност значително ќе придонесе за запирање на порастот на глобалните температури.

Дознајте од Енди за актуаторите со најниска потрошувачка на електрична енергија

Дампер актуаторите и вентилите на Belimo трошат до 80 % помалку енергија во споредба со слични производи, благодарение на откривањето динамичката сила на задржување во патентираната технологија на мотор на еднонасочна струја без четкички. Нашите мали единици ќе имаат големо влијание врз одржливоста во иднина. 

 

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Водечка енергетска ефикасност со напредниот пеперуткаст вентил

Специјално конструирани за апликации за греење, вентилација и климатизација, напредните склопови кај пеперуткастиот вентил нудат интелигентно, енергетски ефикасно и доверливо решение со висок проток, фокусирајќи се на лесна инсталација, флексибилна апликацијата и долготрајност.

Видливи енергетски заштеди. Belimo Energy Valve™

Belimo Energy Valve™ обезбедува транспарентно надгледување на енергијата додека одржува висока delta Т (разлика на температури). Автоматските извештаи покажуваат актуелни и историски податоци за работењето, препорачувајќи понатамошен потенцијал за заштеда на енергија. Тоа е Интернет за нештата, притисно-независен вентил кој користи напредна аналитика базирана на облак за да ги искористи заробените податоци во системот во својот целосен потенцијал, обезбедувајќи заштеди и најефикасно оперирање.

Научете од Џон: како се решава синдромот на ниска delta Т

Delta T претставува разлика на температури помеѓу протокот на снабдување и протокот на поврат. Доколку системот за греење или ладење оперира со прекумерна количина на вода, истата не може да се претвори во поголем капацитет за греење или ладење. Сепак, ширењето на температурата помеѓу протокот на снабдување и протокот на поврат е намалено. Се јавува таканаречениот синдром на ниска delta T. Ова влијае врз ефикасноста на комплетниот систем и резултира со дополнителни потреби за енергија за пумпите и генераторот. Можни причини за синдромот на ниска delta T се оперативна контаминација на топлинскиот изменувач, неправилно димензионирани регулациони вентили, недостаток на хидронско балансирање и флуктуации на диференцијален притисок.

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Дознајте од Јорг: како да ја зголемите енергетската ефикасност со енергетскиот вентил на Belimo

Енергетскиот вентил на Belimo нуди интегрирани функции за извршување енергетска оптимизација и изработка на HVAC системите поефикасни. Дознајте повеќе за редукција на топлинската енергија преку подобра стапка на протекување и притисно-независна контрола на проток.
 

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Зонски вентил Belimo ZoneTight - ефикасен во секој поглед

Нашата единствена технологија на топчести вентили со самочистење и топчести вентили што се заптивни ги спречува загубите во циркулацијата во хидронските системи, значително намалувајќи ја потрошената енергија.

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.