Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Безбедносните актуатори на Belimo спасуваат животи и придонесуваат да се минимизира штетата кај објектите и опипливите средства. Доверливост што е специјално конструирана за пожарни дампери и дампери за димна контрола како основен дел од сеопфатната стратегија за управување со безбедност во случај на пожар во објектите.
Комплетниот опсег на актуатори со сигурносна контролна функција и брзоодни актуатори ја зголемува безбедноста преку спречување на опасни ситуации воедно обезбедувајќи контролирани услови во просторите за производство, лабораториите или други чувствителни области.

Технологија која спасува животи

Belimo е лидер на глобалниот пазар на пожарни и безбедносни актуатори поради неговата индустриска експертиза и континуираните иновации кои помогнаа да се зголемат нивоата на безбедност во објектите во изминатите децении. Еден пример е патентираното заклучување во безбедносна позиција, кое во случај на пожар, сигурно го држи пожарниот дампер актуатор во затворена позиција.

Дознајте повеќе за дампер актуаторите за пожар и чад од Робин

Пожарните безбедносни дампери ги заштитуваат каналот и отворите за трансфер на воздух, со цел да се спречи ширење на топлина, оган и чад. Техничката пожарна заштита е поважна од кога било, особено во модерни објекти со необична конструкција, мешана употреба или поголема сложеност и големина на објектите. Belimo е светски лидер на пазарот во моторизацијата на пожарни дампери и дампери за димна контрола со добро основана стручност и искуство. Дознајте од Робин како може да се доградат дампер актуаторите за пожар и чад без да е неопходна замена на целиот склоп на дамперот.

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Заштита на животи и средства

Висококвалитетната повратна пружина или електронските безбедносни актуатори обезбедуваат доверливо оперирање во случај на критичен настан. Процедурите за обезбедување квалитет обезбедуваат 100 % проверка на секоја единица, целосна следливост и 90 тест рутини за да се осигури дека се исполнети највисоките стандарди за квалитет.

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Дознајте повеќе за дампер актуаторите со сигурносна контролна функција од Робин

Опсезите на производи на сигурносен актуатор на Belimo се развиени како за дампери така и за вентили кои бараат максимална достапност за заштита на HVAC системите од сурови временски услови и други потенцијално опасни настани. Дознајте од Робин колку големо влијание има опсегот на производи на електронски актуатори со сигурносна контролна функција и актуатори со повратна пружина на Belimo врз заштитата на животот, материјалните средства, а исто така спречуваат финансиска штета.

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Контрола на критичните средини

Брзоодните актуатори имаат големо влијание врз обезбедувањето контролирани услови во просторите за производство, лабораториите и другите чувствителни области. Актуаторите на Belimo ги отвораат и затвораат воздушните дампери при максимална брзина со ниски нивоа на бучава, па дури и во тешки услови.

Влијанието на квалитетот на внатрешниот воздух врз нашето здравје

Луѓето трошат приближно 90 проценти од своето време во затворени простории и дишат 12.000 литри воздух дневно. Затоа е важно да се разбере моќното влијание на квалитетот на внатрешниот воздух врз нашата благосостојба. Belimo го споделува својот длабок увид во ефектите од внатрешната влажност, нестабилните органски соединенија и системите за централно третирање воздух и презентира вредни предлози за вашето здравје.

Дознајте повеќе за: