Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Сензори/уреди за мерење

Belimo HVAC сензорите и мерачите на топлинска енергија нудат супериорна сигурност, лесна инсталација и беспрекорна интеграција со големите системи за автоматизација на објект ➤ Дознајте повеќе.

Иновативниот дизајн на куќиште на нашите сензори овозможува брза монтажа без алатки, лесно пуштање во употреба и нуди заштита IP65/NEMA 4X. Belimo нуди целосен опсег на продукти за сензори за мерење температура, влажност, притисок, CO2, нестабилни органски соединенија (VOC) и проток во цевка, канал, внатрешни и надворешни апликации.

Мерачите на топлинска енергија и Belimo Energy Valve™ комбинираат мерење енергија, контрола и наплата во еден уред. Нашите мерачи на топлинска енергија се одобрени како мерачи на топлина според EN 1434/MID и подготвени се за наплата базирана на IoT. Патентираното автоматско надгледување на гликол и компензација од Belimo осигуруваат прецизно мерење, дури и кога се менуваат концентрациите на гликолот.