Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Zgjidhjet e qëndrueshme HVAC
për cilësi më të mirë të ajrit të brendshme

Deklarata e misionit

Belimo është e përkushtuar ndaj qëndrueshmërisë dhe e bën këtë pjesë të politikës së saj.

Belimo kontribuon drejtpërdrejt në Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG). Duke përfshirë parimet e Global Compact të OKB-së në strategjitë, politikat dhe procedurat, Belimo jo vetëm që mban përgjegjësitë e saj themelore ndaj njerëzve dhe planetit, por gjithashtu vendos bazën për suksesin afatgjatë të industrisë sonë.

Parimet në fushat e të drejtave të njeriut, standarteve të punës, mbrojtja mjedisore dhe anti-korrupsion janë në përputhje me vlerat dhe kodin e sjelljes së Belimos. 

  • Belimo angazhohet të respektojë ose të tejkalojë legjislacionin dhe përcaktimet në fuqi për mbrojtjen e mjedisit në të gjitha nivelet. 
  • Ne sigurohemi që burimet tona të trajtohen ekonomikisht dhe të kërkojnë që punonjësit dhe furnizuesit tanë të bëjnë të njëjtën gjë. Ne shmangim përdorimin e materialeve që paraqesin një rrezik të panevojshëm për mjedisin dhe që janë të vështira për t'u asgjësuar.
  • Ne jemi të vetëdijshëm për konsumin e energjisë gjatë prodhimit dhe funksionimit të produkteve tona dhe zhvillojmë produkte inovative që përdorin burimet tona në mënyrë efikase.
  • Ne masim aspektet kritike të ndikimit tonë mjedisor dhe zgjerojmë proceset tona vazhdimisht për të zvogëluar ndikimin mbi mjedisin. 
  • Ne përpiqemi t'i furnizojmë klientët tanë me produkte që do të rrisin efektshmërinë energjitike në aplikimet e tyre.
Prano skedarët e personalizimit për të parë këtë video.

Belimo është nderuar të jetë një anëtar i Aleancës Botërore për Zgjidhjet Efikase të Fondacionit Solar Impulse.

Fondacioni Solar Impulse është dhënë për të mbledhur një portofol prej 1000 zgjidhjesh novatore që përmbushin standardet e larta si të qëndrueshmërisë dhe të përfitueshmërisë. Jemi krenarë që Belimo Energy Valve™ është përzgjedhur të jetë një nga 1000 zgjidhjet dhe është vlerësuar me Etiketën Solar Impulse Efficient Solution.

Prano skedarët e personalizimit për të parë këtë video.

Duke matur ndikimin tonë

Belimo e lidh qëndrueshmërinë jo vetëm me synimin për të minimizuar efektet e CO2 të proceseve të veta të biznesit, por edhe me rritjen e efekteve pozitive të përdorimit të produkteve Belimo në terren.

Prodhimet e krijuara nga Belimo lehtësojnë zgjidhjet e aplikimit për krijimin e përfitimeve të matshme të qëndrueshmërisë për të kursyer energji në sistemet e ndërtesave HVAC. Me synimin e arritjes së komfortit të shkëlqyer në ndërtesa dhe dhoma, këto sisteme konsumojnë energji. Sistemi i kontrollit HVAC, në të cilin janë integruar pajisjet e fushës Belimo, është projektuar për të kontrolluar saktësisht parametrat e komfortit (temperatura, lagështia, niveli I CO2 nivel), por gjithashtu për të përdorur proceset HVAC në mënyrën më të efektshme të energjisë së mundshme. Belimo vendos standardet kur bëhet fjalë për komponentët e kontrollit me efikasitet energjetik, për shembull me aktuatorët e saj me konsum të ulët të energjisë, valvulat sferike me mbyllje të ngushtë pa rrjedhje ose Belimo Energy Valves™ për optimizimin e fluksit të energjisë termike në ndërtesa. 

Objektivat tona të qëndrueshmërisë

Me 5.5 milionë aktuatorë të rinj të ajrit dhe 2.3 milionë valvola dhe aktuatorë të dërguar në vitin 2021, këto pajisje do të ndihmojnë në parandalimin e 8.2 milionë tonëve CO2, gjatë ciklit të tyre të ardhshëm të jetës.

Në përputhje me misionin tonë për të "Krijuar rehati sa më të shëndetshme në ambiente të brendshme, me sa më pak energji", ne prezantuam objektivat e qëndrueshmërisë në vitin 2021. Qëllimi ynë kryesor është të dyfishojmë reduktimin e emetimeve të CO2 nga pajisjet tona të shitura në terren, nga 8.2 milion ton aktual CO2, në 16.4 milion ton CO2 në vitin 2030.

Si një hap shtesë për modelin tonë të ndikimit, ne po përpiqemi më tej të rrisim komoditetin e shëndetshëm të ambienteve të brendshme në ndërtesat e klientëve tanë në mbarë botën, duke rritur shitjet e pajisjeve në terren me një ndikim pozitiv në cilësinë e ajrit të brendshëm (së bashku me "7 Thelbësoret e ajrit të brendshëm të shëndetshëm").

Modelimi përgjatë gjashtë hapave

Në mënyrë që të përcaktohet ndikimi pozitiv i energjisë, Belimo ka krijuar një model që vlerëson ndikimin e pajisjeve të saj në terren mbi ciklin e jetës së tyre në një sistem tipik HVAC. Një sistem i përbashkët për trajtimin e ajrit dhe ventilimit u zgjodh si një përfaqësues për modelimin e ndikimit të energjisë, duke përfshirë një njësi për trajtimin e ajrit (AHU) dhe 25 dalje ajri me kontroll të ndryshueshëm të vëllimit të ajrit (VAV). U supozuan ngarkesa tipike termike për ngrohjen dhe ftohjen dhe energjinë elektrike për ventilimin. Modeli më pas, llogariti kontributin në kursimin e energjisë të dy llojeve të pajisjeve tipike Belimo në terren, që shiten në sasi te medha për aplikime të tilla. Ne fushën e aplikimeve   të ajrit, u zgjodh aktuatori i kontrollit VAV LMV-D3-MP. Ne fushën e aplikimeve të ujit, u zgjodh valvula R2025-16-S2 në kombinim me aktuatorin e valvulave LR24A-SR, një kombinim që përdoret shpesh në njësitë e trajtimit të ajrit. 

Modeli i ndikimit të energjisë, është i strukturuar përgjatë gjashtë hapave të një pajisjeje në terren me një cikël jete të supozuar prej 15 vjetësh, ndërsa jetëgjatësia aktuale e pajisjeve në terren Belimo, është shpesh me tepër se 20 vjet.

Një nga sistemet më të mëdha të prodhimit të energjisë diellore në Connecticut, USA

Sistemi i prodhimit të energjisë diellore 876kW në Selinë Qëndrore Belimo Americas është përfshirë në 2192 module të prodhimit të lartë dhe do të prodhojë afërsisht 1 megawat-orë elektricitet në vit. Duke kompensuar një pjesë të nevojave energjetike të Belimos me energjinë diellore, do të shmangen 857 ton emetime të gazeve serrë, ekuivalente me energjinë vjetore të afërsisht 100 shtëpive në Konektikat.

Shikoni videon sesi James Furlong, presidenti i Belimos Amerikane, njoftoi përfundimin e këtij sistemi të prodhimit të energjisë diellore.

Prano skedarët e personalizimit për të parë këtë video.

Fragmentet tona të qëndrueshmërisë

Ne zbulojmë informacionin në lidhje me performancën tonë jofinanciare bazuar në kuadrin ndërkombëtar të raportimit të Nismës Globale të Raportimit (GRI). GRI është një organizatë joqeveritare që siguron një kuadër sistematik e gjithëpërfshirës, i cili është bërë një standard global për zbulimin. Në angazhimin tonë për komunikim transparent me palët tona të interesit, ne gjithashtu punojmë ngushtë me EcoVadis dhe MSCI, dy agjenci që na vlerësojnë së bashku me kriteret mjedisore, sociale dhe të qeverisjes (ESG).

Swisscleantech është një shoqatë biznesi. Ne kemi rreth 500 anëtarënga të gjithë sektorët. Anëtarët tanë janë të përkushtuar ndaj klimës dhe për këtë arsye, kanë nënshkruar kartën tonë. Së bashku ne e zhvendosim politikën dhe shoqërinë dhe sigurojmë që Zvicra të jetë CO2 neutrale jo me vonë se viti me 2050. Kjo është mënyra se si funksionon biznesi miqësor ndaj klimës.

Komuniteti dhe shoqëria

Vlerat dhe Kodi i Sjelljes pasqyrojnë përgjegjësinë shoqërore sociale, jo vetëm brenda vetë kompanisë, por edhe në mjedisin e biznesit. Degët e Belimos mbështesin organizata të ndryshme lokale jo-fitimprurëse, si dhe veprimtari sportive e kulturore.

Punonjësit janë pasuria më e vlefshme e kompanisë. Shëndeti i tyre, siguria dhe kënaqësia janë një përparësi e lartë. Një program trajnimi i brendshëm lejon që njohuritë dhe aftësitë të jenë gjithmonë në përputhje me përgjegjësitë.

Kanali i integritetit

Belimo është e vendosur të kryejë biznesin e saj në përputhje me standardet e larta etike dhe ligjin në fuqi. Gjithkush inkurajohet të raportojë shkelje të konkurrencës së lirë, rregullat e eksportit/importit, mbrojtjen e mjedisit dhe sigurinë profesionale apo rastet e korrupsionit, mashtrimit dhe shpërdorimit. Ne nuk tolerojmë veprime që shkelin ligjin ose Kodin tonë të sjelljes. 

Kodi i sjelljes

Deklarata e misionit të Belimo i përcjell parimet kryesore udhëzuese të kompanisë dhe vlerat thelbësore. Meqenëse çdo punonjës ndihmon në formimin e kulturës së korporatës Belimo, është e domosdoshme që secili prej tyre të kuptojë dhe të përqafojë përgjegjësinë e tij/saj personale.

Belimo është e vendosur të administrojë biznesin e saj në përputhje me standardet e larta etike dhe ligjin në fuqi. Punonjësit do të veprojnë në përputhje me këtë. Ky qëndrim është jo vetëm jetik për të ruajtur reputacionin e mirë të Belimos dhe për të parandaluar sanksionet e mundshme sipas legjislacionit civil ose penal, por gjithashtu pasqyron vlerat e Belimos.

Prodhimi, logjistika dhe ndërtimi i administratës në Danbury (CT, USA) është ndërtuar në përputhje me Standartet e Arta të Dhëna për ndërtim të qëndrueshëm. Zonat Belimo në Hinwil dhe Danbury aplikuan standartin ndërkombëtar të menazhimit të mjedisit ISO 14001. 

Belimo i përmbahet direktivës mjedisore të RoHS e cila ndalon përdorimin e substancave që janë të dëmshme për mjedisin. Furnizuesit gjithashtu angazhohen të mos përdorin asnjë nga substancat e ndaluara në pjesët që japin.