Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Retrofit

Zgjidhjet e modernizimit nga Belimo mundësojnë zëvendësim dhe modernizim të volitshëm të kombinimeve të valvulës, aktuatorëve të valvulit ose aktuatorëve të damperit në instalimet ekzistuese. Ato ofrojnë një zëvendësim me efikasitet kostoje, të qëndrueshëm dhe efektiv për produktet e shumë konkurrentëve në aplikimet ekzistuese për të rivendosur funksionalitetin e sistemeve tuaja HVAC me kohë minimale joproduktive.

Belimo RetroFIT App

Me Belimo RetroFIT App, konkretisht mund të zëvendësoni aktuatorët dhe sensorët tuaj të vjetruar ose të dëmtuar nga furnitorë të ndryshëm me pajisjet e Belimo në industrinë HVAC (ngrohja, ventilimi dhe kondicionimi i ajrit).

Qoftë për përdorimet e ajrimit ose ujit, mund të gjeni lehtësisht aktuatorin e duhur për zëvendësim (aktuatori i valvulës të formë rrethi, aktuatori rrotullues, aktuatori, aktuatori i ventilimit) nga Belimo për të modernizuar instalimin tuaj me cilësinë më të mirë dhe performancën më të lartë.

Tani edhe gama e plotë e produkteve të sensorëve Belimo është e integruar në aplikacion.