Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Besueshmëria që njihni dhe prisni

Sensorët HVAC nga Belimo ofrojnë besueshmëri superiore, instalim të lehtë dhe integrim pa probleme me Sistemet e Automatizimit të Ndërtesës (BAS). Dizajni novator, pa mjete i shasisë mundëson montim të lehtë dhe vënie të thjeshtë në punë, si dhe ofron mbrojtje NEMA 4X / IP65. Gama e produkteve përfshin sensorët e saktë për matjen e temperaturës, lagështisë, presionit CO₂ dhe përbërësve organikë të qëndrueshëm (VOC-të) në përdorimet e tubit dhe tubacionit. I disponueshëm në një llojshmëri sinjalesh output për të përmbushur nevojat tuaja të sistemit.

Risi për të qetësuar mendjen

Instalim i lehtë dhe vënie në punë

Sensorët e tubacionit nga Belimo kanë një shasi shtesë IP65 për instalim dhe vënie të lehtë në punë. Aksesorët e montuar përfshihen në dërgesë. Sensorët karakterizohen nga temperatura me zgjedhje në vend dhe gamat e presionit, saktësia e lartë, besueshmëria dhe vetë-kalibrimi.

Gama e produkteve

Belimo RetroFIT App

Me Belimo RetroFIT App, konkretisht mund të zëvendësoni aktuatorët dhe sensorët tuaj të vjetruar ose të dëmtuar nga furnitorë të ndryshëm me pajisjet e Belimo në industrinë HVAC (ngrohja, ventilimi dhe kondicionimi i ajrit).

Qoftë për përdorimet e ajrimit ose ujit, mund të gjeni lehtësisht aktuatorin e duhur për zëvendësim (aktuatori i valvulës të formë rrethi, aktuatori rrotullues, aktuatori, aktuatori i ventilimit) nga Belimo për të modernizuar instalimin tuaj me cilësinë më të mirë dhe performancën më të lartë.

Tani edhe gama e plotë e produkteve të sensorëve Belimo është e integruar në aplikacion.

Produktet specifike për klientin

Përmirësimi ose modernizimi i një sistemi ekzistues HVAC paraqet sfida shtesë, veçanërisht kur ndërtesa është pjesërisht ose plotësisht e banuar. Instalimi i shpejtë dhe i lehtë është mjaft i rëndësishëm në këtë situatë. Prandaj, përzgjedhja e komponentëve dhe e përshtatjes së tyre me sistemin ekzistues janë të një rëndësie thelbësore. Zgjidhjet tona të modernizimit fokusohen në cilësinë dhe qëndrueshmërinë. Si rrjedhojë, produktet tona ndihmojnë në rritjen dhe sigurimin e performancës dhe operimit pa mirëmbajtje të sistemit tuaj HVAC. Nëse nuk gjeni atë që kërkoni në gamën tonë të gjerë të produkteve, do të prodhojmë pjesën tuaj të veçantë të lidhjes në punishten tonë (duke filluar me një madhësi multi-paketë prej 1).

 • Lloje të ndryshme kabllosh dhe gjatësish me ose pa një spinë bashkuese. 
 • Zgjidhja mekanike dhe elektrike e lidhjes e përshtatur me sistemin/komponentët tuaj ekzistues.

Ne ofrojmë një "paketë të plotë pa probleme" për përdorimin tuaj.

 • Avantazhet e klientit
 • Softueri / pjesët shtesë
 • Histori suksesi
Avantazhet e klientit

Kontraktorët / investitorët e përgjithshëm

Fokusi juaj është te rentabiliteti i ndërtesave. Kjo jo vetëm përshin kostot e investimit, por edhe kostot gjatë operimit/shërbimit të vazhdueshëm. Qëndrueshmërria dhe transparenca e kostove janë të rëndësishme për ju. Sensorët e tubacionit nga Belimo ofrojnë:

 • Një përzgjedhje të gjerë për të gjitha kërkesat në përdorimet e ventilimit ose ujit si dhe për modernizim
 • Afate të shkurtra dorëzimi
 • Mbështetje e gjerë gjatë gjithë jetëgjatësisë së produktit
 • Cilësi e njohur nga Belimo
 • Raport i shkëlqyer çmim-performancë
 • Amortizim i shpejtë
 • Garanci 5-vjeçare

Inxhinierët e konsultimit

Planifikimi i sistemeve HVAC është kompetenca juaj kryesore. Jeni vazhdimisht në kërkim të mënyrave të reja, novatore për të kursyer energji dhe për të përmirësuar temperaturën e dhomës. Punoni me metodat më moderne dhe përdorni të dhëna nga furnitorë/prodhues për planifikimin tuaj. Sensorët e tubacionit nga Belimo ofrojnë:

 • Pajtueshmëri me të gjitha sistemet e zakonshme të amortizimit të ndërtesës (BAS), duke i bërë ata të përshtatshëm për përdorim në çdo zbatim HVAC
 • Të dhënat BIM dhe skedarët STEP në përzgjedhësin Belimo VDI
 • Akses në të dhënat e aplikimit për integrim në sekuencat e kontrollit BAS falë protokolleve të komunikimit BACnet dhe Modbus
 • Materiale cilësore dhe rezistente
 • Pajtueshmëri me kriteret e IP65 dhe certifikimin UL
 • Garanci 5-vjeçare

Integruesit e sistemit

Detyra juaj është të projektoni sisteme të menaxhimit të ndërtesës dhe të integroni pajisjet e terrenit në mënyrë optimale. Qëllimi juaj është të reduktoni kompleksitetin dhe të garantoni transparencë për optimizimin e vazhdueshëm të teknologjisë së ndërtimit. Sensorët e tubacionit nga Belimo ofrojnë:

 • Pajtueshmëri pa probleme me të gjitha sistemet e zakonshme të automatizimit dhe kontrollit të ndërtesës (BACS)  
 • Instalim i reduktuar dhe parametrizim
 • Gamë e plotë zgjidhjesh në nivel terreni me sensorë për matjen e temperaturës, lagështisë, presionit, fluksit, CO2 dhe përbërësve organikë të paqëndrueshëm (VOC) në përdorimet jashtë në tub dhe tubacion.
 • Shërbim dhe mbështetje të klasit të parë
 • Testim pike të dhënash pa mjet për një fazë efikase të vënies në punë.
 • Afate të shkurtra dorëzimi  
 • Materiale cilësore dhe rezistente
 • Garanci 5-vjeçare

Shitës të specializuar me shumicë

Për klientët tuaj ju mbështeteni në disponueshmërinë e lartë, përzgjedhjen e lehtë dhe periudhat e shkurtra të dorëzimit për produktet që ofroni. Kërkoni akses të shpejtë dhe të lehtë në informacion si dhe mbështetje gjithëpërfshirëse teknike nga furnitorët tuaj. Sensorët e tubacionit nga Belimo ofrojnë:

 • Përzgjedhje të shpejtë dhe të lehtë të produkteve dhe instalimit falë gamës sonë të produkteve të optimizuara
 • Afate dhe rrugë të shkurtra dorëzimi
 • Mbështetje gjithëpërfshirëse pas shitjes gjatë gjithë jetëgjatësisë së produktit
 • Garanci 5-vjeçare

Instalues/prodhues impianti

Instalimi i teknologjisë HVAC të ndërtimit është zanati juaj. Për të kryer punën, ju duhen produktet e duhura në kohën e duhur në vend. Montimi i lehtë dhe mbështetja nga ekspertët ju mundësojnë kapjen e afateve të ngushta. Sensorët e tubacionit nga Belimo ofrojnë:

 • Pllakë montimi të lëvizshme dhe kapëse suste për montim të lehtë
 • Rrezet e matjes që zgjidhen në vend
 • Instalim të reduktuar dhe parametrizim falë protokolleve të komunikimit BACnet dhe Modbus

Pronarët e ndërtesave

Përmirësimet në komoditet dhe konsumi i energjisë, si dhe zgjerimet e thjeshta të ndërtesës dhe modernizimet janë një sfidë e vazhdueshme për ju. Optimizimi i sistemit tuaj HVAC me përpjekjen më pak të mundshme dhe kostot e ulëta janë në fokusin kryesor. Sensorët e tubacionit nga Belimo ofrojnë:

 • Dizajn unik me kapak me puthitje, duke mundësuar instalim të shpejtë dhe vënie të lehtë në punë, si dhe mbrojtje sipas IP65
 • Akses në të dhënat e aplikimit përmes protokolleve të komunikimit BACnet dhe Modbus dhe instalim dhe parametrizim të reduktuar
 • Vlera të qëndrueshme dhe të sakta matjeje
 • Afate të shkurtra dorëzimi
 • Mbështetje gjithëpërfshirëse gjatë gjithë jetëgjatësisë së produktit
 • Garanci 5-vjeçare

Menaxherët e objektit / mirëmbajtja e ndërtesës

Menaxhimi, kontrolli dhe operimi i ndërtesave dhe pajisjeve të tyre teknike janë pjesë e punëve tuaja të përditshme. Ju kërkoni zgjidhje për të garantuar komoditet në dhomë dhe për të optimizuar operimin e sistemit. Ju vlerësoni sistemet e thjeshta dhe transparente dhe, nëse është e nevojshme, dorëzimin e shpejtë të pjesëve rezervë dhe mbështetjen e disponueshme në çdo kohë. Sensorët e tubacionit nga Belimo ofrojnë:

 • Modernizim të lehtë dhe të shpejtë në kombinim me Belimo Retrofit App
 • Dizajn unik me kapak me puthitje, duke mundësuar instalim të shpejtë dhe vënie të lehtë në punë, si dhe mbrojtje sipas IP65
 • Lidhje modulare vidash që mundësojnë fiksime dhe konfigurime të ndryshme të kabllove për një montim dhe instalim fleksibël
 • Vlera të qëndrueshme dhe të sakta matjeje
 • Afate të shkurtra dorëzimi
 • Mbështetje gjithëpërfshirëse gjatë gjithë jetëgjatësisë së produktit
 • Garanci 5-vjeçare
Softueri / pjesët shtesë

Aplikacioni Belimo Assistant

Me Belimo Assistant App, telefoni juaj inteligjent ofron operim në vend nëpërmjet valëve aktuatorët e valvulave të gjeneratës më të fundit!

Vënie efikase në punë, kontroll i shpejtë operacional gjatë operimit, praktik për t'u përdorur dhe gati kurdo që kërkohet shërbimi. Përshtatje e thjeshtë për konvertim. Dokumentoni dhe dërgoni cilësimin tuaj dhe të dhënat e operimit.

Belimo RetroFIT App

Me Belimo RetroFIT App, konkretisht mund të zëvendësoni aktuatorët dhe sensorët tuaj të vjetruar ose të dëmtuar nga furnitorë të ndryshëm me pajisjet e Belimo në industrinë HVAC (ngrohja, ventilimi dhe kondicionimi i ajrit).

Qoftë për përdorimet e ajrimit ose ujit, mund të gjeni lehtësisht aktuatorin e duhur për zëvendësim (aktuatori i valvulës të formë rrethi, aktuatori rrotullues, aktuatori, aktuatori i ventilimit) nga Belimo për të modernizuar instalimin tuaj me cilësinë më të mirë dhe performancën më të lartë.

Tani edhe gama e plotë e produkteve të sensorëve Belimo është e integruar në aplikacion.

Pjesa shtesë BIM për Autodesk Revit

Modelet e të dhënave 3D me informacion teknik nga Autodesk Revit përmes pjesës shtesë BIM

Kjo pjesë shtesë ju lejon të zgjidhni aktuatorët Belimo, valvulat dhe sensorët nga një databazë dhe më pas të shtoni projektin e modelimit të informacionit mbi ndërtesën me të dhënat e tyre teknike përmes opsionit "Zvarrit dhe lësho". Kështu, të gjithë përdoruesit e BIM kanë akses në të gjitha të dhënat në një formë të strukturuar dhe të klasifikuar në formatin Revit MEP.

Belimo RetroFIT App

With the Belimo RetroFIT App, you can specifically replace your outdated or defective actuators and sensors from various suppliers with devices from Belimo in the HVAC industry (heating, ventilation and air conditioning).

Be it for ventilation or water applications, you can easily find the right replacement actuator (globe valve actuator, rotary actuator, actuator, ventilation actuator) from Belimo to modernise your installation with the best quality and highest performance.

The complete product range of Belimo sensors is now also integrated in the app.

Histori suksesi

Belimo RetroFIT App

With the Belimo RetroFIT App, you can specifically replace your outdated or defective actuators and sensors from various suppliers with devices from Belimo in the HVAC industry (heating, ventilation and air conditioning).

Be it for ventilation or water applications, you can easily find the right replacement actuator (globe valve actuator, rotary actuator, actuator, ventilation actuator) from Belimo to modernise your installation with the best quality and highest performance.

The complete product range of Belimo sensors is now also integrated in the app.